HiQ Magazine
PRESSBILDER
PRENUMERATION

NYCKELTAL

2014, Q4

OMSÄTTNING 389,2 Mkr
RÖRELSERESULTAT 48,4 Mkr
RÖRELSEMARGINAL
12,4 %
RESULTAT FÖRE SKATT  48,6 Mkr
RESULTAT EFTER SKATT
38,2 Mkr
VINST PER AKTIE  0,72 kr
KASSAFLÖDE
56 Mkr
RAPPORTER
Här kan du ladda ner HiQs senaste delårsrapporter.
Q1 RAPPORT 2014.pdf
Q2 RAPPORT 2014.pdf
Q3 RAPPORT 2014.pdf
Q4 RAPPORT 2014.pdf
Prenumeration

HiQ INTERNATIONAL

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

tel. +46 8 588 90 000
fax. +46 8 588 90 001


HiQ MÄLARDALEN

Brunnsgatan 38
784 35 Borlänge
Sverige

tel: +46 589 845 00


HiQ INTERNATIONAL

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

tel. +46 8 588 90 000
fax. +46 8 588 90 001


HiQ STOCKHOLM
HiQ
MOBILEYES

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

tel. +46 8 588 90 000
fax. +46 8 588 90 001


HiQ GÖTEBORG

Norra Hamngatan 22
411 06 Göteborg
Sverige

tel. +46 31 743 91 00
fax. +46 31 743 91 01


HiQ SKÅNE

Ideon Gateway, vån 9
Scheelevägen 27
223 70 Lund

tel: +46 (0) 46 540 55 50


HiQ KARLSKRONA

Drottninggatan 28
371 32 Karlskrona
Sverige

tel: +46 768 800 801
fax: +46 455 300 205


HiQ ACE

Centralstationen
Järnvägsgatan 1
582 22 Linköping
Sverige

tel: +46 13 21 04 60
fax: +46 13 21 04 61


HiQ MÄLARDALEN

Box 206
732 24 Arboga
Sverige

Besöksadress: 
Gunnarsrovägen 2

tel: +46 589 845 00


HiQ KÖPENHAMN

Amager Strandvej 392
2770 Kastrup
Danmark

tel: +45 45 20 11 10


HiQ MÄLARDALEN

Stansargränd 4
721 30 Västerås
Sverige

tel: +46 589 845 00


HiQ FINLAND

Vaisalantie 6
02130 Esbo
Finland

tel: +35 89 4355 860
fax: +358 46 712 10 20


HiQ MOBILEYES

8th Tekstilschikov
109129 Moskva
Ryssland

tel: +7 495 987 4397
fax: +7 495 987 4398


KONTAKT
INVESTOR RELATIONS

Fredrik Malm
Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations

Tel: 08-588 90 000
Mob: 0704 200 017
fredrik.malm@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sweden

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

KONTAKT
PRESS

Peter Häggström Lindecrantz
Informationschef

Tel: 08-588 90 000
Mob: 0704-200 103
peter.lindecrantz@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

KONTAKTA
OSS

E-mail:
Rubrik:
Meddelande:
Visa fler
NYHETS FILTER

KONTAKT
PRESS

Peter Häggström Lindecrantz

Informationschef

Tel: 08-588 90 000
Mob: 0704-200 103
peter.lindecrantz@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9trLäs mer Stäng
Finansiell information
Årsstämma
Bolagsstyrning
Aktieägarservice
Information- och IR-kontakt
Finansiell information

Välkommen till sidan för Investor Relations. 

Här hittar du information om HiQ-aktien, finansiella rapporter, finansiell kalender med mera. HiQ är noterat på Nasdaq Nordic Exchange’s midcap-lista. HiQ är ett nordiskt IT- och managementkonsultbolag som arbetar inom högteknologi med kunder i teknikintensiva branscher. Som specialiserat konsultföretag inom kommunikation, mjukvaruutveckling och affärskritisk IT utvecklar vi både våra kunders teknik och affär. Vi är omkring 1 400 anställda och har kontor i Norden och Ryssland.

Årsredovisning 2014

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2014 (pdf)

Årsstämma

Årsstämma för 2014 äger rum den 24 mars, 2015 klockan 10.00 i bolagets egna lokaler på Regeringsgatan 20 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma i HiQ International AB (Publ)

Fullmaktsformulär

Valberedningens yttrande

HiQ Årsredovisning 2014

Styrelsens fullständiga förslag (inklusive revisorsyttranden)

Informationsbroschyr angående split och inlösen

En valberedning har, i enlighet med beslut fattat av HiQs årsstämma den 31 mars 2014, bildats med Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Björn Henriksson, Nordeas fonder, Johan Strandberg, SEB Investment Management, Ken Gerhardsen, och Anders Ljungh, styrelseordförande i HiQ.

Bolagsstyrning

HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige.

Sammanställning över offentliggjord information (pdf) 

Aktieägarservice

Här återfinns information om HiQ-aktiens utveckling, 15 största aktieägare, nyckeltal per aktie samt en lista på analytiker som följer HiQ.

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2014 (pdf)

Information- och IR-kontakt

För frågor om HiQs verksamhet, uppdrag, pressreleaser, IR-aktiviteter eller om du vill prenumerera på årsredovisningar, rapporter eller pressreleaser, kontakta gärna Peter Häggström Lindecrantz.

För frågor och information om nyckeltal och finansiell ställning kontakta gärna Fredrik Malm.

Finansiella rapporter
RAPPORT FILTER
 
Läs mer Stäng
Kalendarium
 • Årsstämma: 24 Mars 2015
 • Delårsrapport januari-mars 2015: 22 april 2015
 • Delårsrapport januari-juni 2015: 12 augusti 2015
 • Delårsrapport januari-september 2015: 22 oktober 2015
Läs mer Stäng
Nyckeltal


2014 2013
2012
2011
2010


Nettoomsättning, Mkr   1.378,8 1.305,1 1.380,2 1.293,5 1.108,4  
Omsättningstillväxt, %   5,6 -5,4 6,7 16,7  4,8    
Bruttomarginal, %   10,7 11,5 14,1 15,2 15,1
 
Rörelsemarginal, %   10,7 10,6 13,1 14,1  13,8  
Avkastning på eget kapital, %   16,6 15,4 19,8 20,6 18,0    
Avkastning på operativt kapital, %   27,9 27,0 34,6 36,2 32,0    
Omsättning per anställd, kkr   1.115 1.086   1.150 1.169 1.173    
Förädlingsvärde per anställd, kkr   881 858 889 901 901    
Rörelseresultat per anställd, kkr   119 116 151 167 165    
Genomsnittligt antal anställda   1.237 1.202 1.200 1.107 945    
Antal anställda vid årets slut
1.412 1.326
1.326
1.282 1.167    
Soliditet, %   70,6 72,0 70,5 71,2 71,1  
Läs mer Stäng
Information om årsstämma

Årsstämma för 2014 äger rum den 24 mars, 2015 klockan 10.00 i bolagets egna lokaler på Regeringsgatan 20 i Stockholm. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Svenska Dagbladet.

Läs mer Stäng
Arkiv - årsstämma 2006-2014

Beslut 31 mars 2014:

- Split och inlösen 2,60 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda 
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2014 (pdf)

Protokoll årsstämma 2014 (pdf)

Motiverat yttrande från valberedningen (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2014 (pdf)

Beslut 11 april 2013:

- Split och inlösen 2,40 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda 
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2013 (pdf)

Protokoll årsstämma 2013 (pdf)

Motiverat yttrande från valberedningen (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2013 (pdf)

Beslut 28 mars 2012:

- Split och inlösen 2,20 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda 
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2012 (pdf)

Protokoll årsstämma (pdf)

Motiverat yttrande från valberedningen (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2012 (pdf)

Beslut 28 april 2011:

- Split och inlösen 1,80 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2011 (pdf)

Protokoll årsstämma (pdf)

Valberedningens yttrande (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2011 (pdf)

Beslut 25 mars 2010:

- Split och inlösen 1,10 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2010 (pdf) 

Protokoll årsstämma (pdf)

Valberedningens yttrande (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2010 (pdf)

Beslut 29 april 2009:

- Split och inlösen 1,40 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2009 (pdf)

Protokoll från årstämma 2009 (pdf)

Information till aktieägarna avseende inlösen av aktier (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2009 (pdf)

Beslut 30 april 2008:

Split och inlösen 1,30 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2008 (pdf)

Revisors yttrande enligt 8 kap 54§ Aktiebolagslagen (pdf)

Protokoll årsstämma (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2008 (pdf)

Beslut 27 mars 2007:

- Aktieutdelning 2,10 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Val av styrelse
Kommuniké för ordinarie årsstämma 2007 (pdf)

Protokoll från Årsstämma (pdf)

Beslut 27 april 2006:
- Aktieutdelning 2,10 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 4 900 000 aktier
- Val av styrelse
Kommuniké för ordinarie bolagsstämma 2006 (pdf)

Läs mer Stäng
Information om bolagsstyrning

Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler.

Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning. Bolagsstyrningen i Sverige har traditionellt reglerats genom lagstiftning. Därtill har näringslivets självregleringsorgan fortlöpande presenterat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning.

En utförlig information om Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagskoden) finns på webbplatsen www.bolagsstyrning.se. HiQ eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av HiQ fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.

Bolagsstyrningsrapport 2012 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2010 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2009 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2008 (pdf)

Bolagsordning för HiQ International AB (publ) (pdf)

Läs mer Stäng
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämma 2012:

Styrelsen föreslår att de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2011 skall fortsätta att tillämpas oförändrade. Ersättning till verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension samt eventuella övriga sedvanliga förmåner. Den totala ersättningen skall vara marknadsmässig och ersättningsvillkoren skall premiera framstående prestationer samt likrikta aktieägarnas och individens incitament.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Därtill skall den vara maximerad och baseras på uppfyllelse av mål som sammanfaller med aktieägarnas långsiktiga intressen. Den rörliga delen skall, i förekommande fall, baseras på kvantitativa och kvalitativa mål.

Bolagets kostnad för den rörliga delen för VD och övriga personer i bolagsledningen uppgår till 0-100 procent av den fasta lönekostnaden beroende på måluppfyllelse.

Styrelsen föreslår att VD och övriga personer i bolagsledningen i likhet med övrig personal, och på samma villkor, äger rätt att delta i teckningsoptionsprogram enligt det förslag styrelsen föreslår årsstämman samt att erhålla eventuell subvention av premien i enlighet med samma villkor som övriga anställda inom HiQ.

Pension

HiQ erbjuder sina anställda en premiebaserad pensionsplan med rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Pensionsförmåner uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen och maximalt till ca 400 000 kronor per år och anställd.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för HiQ av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning gäller för verkställande direktören en ömsesidig uppsägningsperiod om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande tio månadslöner. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår lön och övriga förmåner under fyra månader efter anställningens upphörande under vilken period konkurrensförbud gäller. Vid uppsägning av övriga personer i bolagsledningen gäller normalt en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader.

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Läs mer Stäng
Utestående optionsprogram

Under 1998 t o m 2011 har HiQ genomfört ett antal delägarprogram riktade till medarbetare i HiQ med syftet att attrahera, behålla och motivera dessa. Programmen är alla baserade på förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner. För att löpande kunna erbjuda nyanställda teckningsoptioner har de olika programmen varit uppdelade i delprogram. Löptiden för de utestående programmen är på två år respektive tre år. 

Namn Antal utestående optioner Antal underliggande aktier Löptid Teckningskurs Teckningskurs/aktie
 2009:2  217 500  217 500  2 år  nov 2011  28,60
 2010:1  235 400  235 400  3 år  maj 2013  36,20
 2010:2  251 450  251 450  3 år  nov 2013  39,50
 2011:1 321 500
321 500
 3 år
 maj 2014
44,90
Läs mer Stäng
Personer i insynsställning

Följande personer är registrerade hos Finansinspektionen såsom personer med insynsställning i HiQ:

Styrelse: Anders Ljungh, Gunnel Duveblad, Ulrika Hagdahl, Erik Hallberg, Raimo Lind, Lars Stugemo, Ken Gerhardsen samt Johanna Fagrell Köhler.

VD och andra befattningshavare: Stefan Haag, Patrik Holm, Peter Häggström, Magnus Gudéhn, Anders Karén, Anna Kleine, Jerker Lindstén, Fredrik Malm, Anders Nilsson, Klas Nyström, Jukka Rautio, Lars Stugemo samt Mikael Teng.

Revisorer: Nicklas Kullberg.

Läs mer Stäng

Läs mer Stäng
15 största aktieägarna
Namn
Antal aktier Andel av kapital & röster
Swedbank Robur fonder
5 131 648
9,7%
Nordea fonder 4 614 044
8,8%
SEB Investment Management 4 382 353 8,3%
Handelsbanken fonder
4 127 842
7,8%
Lannebo fonder
4 069 604
7,7%
Skandia fonder 
2 496 678 4,7%
DnB Carlson fonder
1 753 692 3,3%
AMF 1 634 682
3,1%
Hannu Lehassaari 1 100 000 2,1%
Avanza pension
   939 293 1,8%
Rolf Anderson
   840 132
1,6%
Fjärde AP-fonden
   821 990
1,6%
Fidelity    818 700 1,6%
Folketrygdfondet    602 157 1,1%
Lars Stugemo    433 651 0,8%


Det totala antalet utestående aktier i HiQ är per den 30 september 2014 52 751 523 st.

Läs mer Stäng
Nyckeltal per aktie


(kr där inte annat anges)
2013 
2012
2011 
2010 
2009 
Vinst efter skatt, före utspädning  2,03  2,60  2,58  2,14  2,06
Vinst efter skatt, efter utspädning  2,03  2,59  2,58  2,13  2,06
Kassaflöde per aktie, före utspädning  -0,05  0,37  0,51  0,61  0,06
Utdelning per aktie  2,60 1)  2,40 2)  2,20 3)  1,80 4)  1,10 5)
Eget kapital (före utdelning)
 13,10  13,26  13,01  12,12  11,55
Direktavkastning, %  6,6  6,7  7,6  4,7  3,8
Börskurs vid årets utgång  39,60  36,00  29,00  38,30  29,20
Genomsnittligt antal aktier, tusental  52.752  52.752  52.564  51.680  51.605
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental  52.842  52.752  52.568  51.876  51.605
Antal utestående aktier, tusental  52.752  52.752  52.752  51.303  51.605

1) 2013 delades ca 137 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).

2) 2012 delades ca 127 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,40 kr/aktie).

3) 2011 delades ca 116 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarandeca (2,20 kr/ aktie).

4) 2010 delades ca 94 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (1,80 kr/ aktie).

5) 2009 delades ca 57 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (1,10 kr/aktie).

Läs mer Stäng
Analytiker som följer HiQ
ABG Sundal Collier Anders Hillerborg
Carnegie Viktor Lindeberg
Nordea
Elias Porse

SEB Enskilda Johanna Ahlquist


Läs mer Stäng

KONTAKT
INVESTOR RELATIONS

Fredrik Malm
Ekonomichef och ansvarig för      Investor Relations

Tel: 08-588 90 000
Mob: 0704 200 017
fredrik.malm@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sweden

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

Läs mer Stäng

KONTAKT
INFORMATION

Peter Häggström Lindecrantz
Informationschef

Tel: 08-588 90 000
Mob: 0704-200 103
peter.lindecrantz@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

Läs mer Stäng
Nyheter
Kontakt
INVESTOR RELATIONS
1
0
0

HiQ SKAPAR EN BÄTTRE VÄRLD GENOM ATT FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV.

Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld.

I en värld som snurrar allt snabbare har vi både kompetensen och rutinen för att hjälpa våra kunder från idé till genomförande. Vi ser tekniken som en del av ett större sammanhang. Och som ett verktyg för att göra skillnad i människors vardag. Till exempel när vi skapar innovativa tjänster för banksektorn, som Swish och S-Mobil, eller när vi utvecklar aktiva säkerhetssystem för fordonsindustrin - system som räddar liv.

HiQ grundades 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm MidCap. Med Norden som bas och 1 400 specialister jobbar vi med globala varumärken som precis som vi vill göra världen lite enklare. Och mycket roligare.

Läs mer Stäng
Visste du att?
Läs mer Stäng

2014 i siffror
 • Omsättningen uppgår till 1 378,8 (1 305,1) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 147,7 (138,9) Mkr
 • En rörelsemarginal på 10,7 %
 • Resultat före skatt uppgår till 147,9 (139,3) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 115,0 (107,1) Mkr
 • Vinst per aktie är 2,18 (2,03) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 104,0 (130,8) Mkr
Läs mer Stäng

"Mobilitet, digitalisering och Internet of Things påverkar i dag alla våra kunder i alla branscher."

Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ

Läs mer Stäng

VI FÖRENKLAR MÄNNISKORS LIV

Det är lätt att prata om det enkla. Det svåra är att göra det enkelt. Den utmaningen har vår bransch levt med länge. HiQ har enkelhet som ledord och skapar tjänster som förenklar och förbättrar människors liv och vardag. Tänk bara hur enkelt du idag kan deklarera eller föra över pengar via din mobil. Vi anser att IT som förenklar är det samma som kvalitet. Enkelhet är vår tids innovation.

Vi lever i en värld där vardagen för människor blivit bättre tack vare innovativa tjänster och produkter som bygger på IT. Vi ser till exempel hur sociala medier möjliggör att diktaturer faller, hur kommunikationsvägar förändras och hur IT verkligen har ett stort värde för människor, företag och organisationer.

Vi tar oss an utmaningen med entusiasm och kunskap. Vi lyssnar på våra kunder. Vi är specialisterna som kan fördjupa sig i tekniken, i kraven och vågar föreslå den enkla lösningen. Resultatet är att vi är med och skapar tjänster och produkter som ger oss ett bättre och enklare liv – mitt i det äventyr vi kallar IT.

Läs mer Stäng
Historik
 • 1992 lades grunden till HiQ genom att företaget Statyetten Konsult AB med dotterbolaget Approve AB bildades. Simulering var basen för koncernens verksamhet.
 • 1995 bildades HiQ i Stockholm med uppgift att bredda verksamheten med fokus på telekom.
 • 1998 namnändrades moderbolaget till HiQ International AB.
 • 1998 startades dotterbolag i Göteborg och Oslo.
 • 1999 introducerades HiQ International på Stockholmsbörsen.
 • 2000 förvärvades två nya dotterbolag, HiQ Wise i Danmark och HiQ Open i Göteborg.
 • 2000 grundades ett dotterbolag i Finland, HiQ East Oy.
 • 2002 förvärvades Softplan Oy i Finland.
 • 2002 startades nytt dotterbolag, HiQ Skåne AB, i Lund. HiQ East Oy och HiQ A/S avvecklades.
 • 2003 gick HiQ Väst och HiQ Open ihop till ett bolag, HiQ Göteborg.
 • 2004 förvärvades Computer and Audio-Technical Systems AB.
 • 2004 startades ett nytt dotterbolag, HiQ Karlskrona AB.
 • 2007 förvärvades MobilEyes AB.
 • 2008 förvärvades Ace Simulation AB.
 • 2008 förvärvades TSG Test Solutions.
 • 2010 förvärvades Frends Oy.
Läs mer Stäng
Läs mer Stäng

HiQS OPERATIVA VERKSAMHET DRIVS GENOM VÅRA OLIKA DOTTERBOLAG.

Vi finns i Norden och Östeuropa - från Öresund i söder till Stockholm i norr och Helsingfors samt Moskva i öst.

Från våra kontor i Sverige, Finland, Danmark och Ryssland erbjuder vi specialiserade tjänster inom  kommunikation, mjukvaruutveckling och affärskritisk IT.

Läs mer Stäng
Våra dotterbolag
Läs mer Stäng
HiQ Stockholm
HiQ Göteborg
HiQ Mälardalen
HiQ Skåne
HiQ Karlskrona
HiQ Ace Linköping
HiQ MobilEyes, Moskva
HiQ Finland
HiQ Stockholm

I hjärtat av huvudstaden, med fantastisk utsikt, ligger HiQ Stockholm. Med fler än 400 anställda skapar vi resultat och förenklar för kunder i hela regionen, från andra delar av landet och i resten av världen.

Vi är verksamma inom segment som telekom, försvar, finans och försäkring, industri och handel, spel, underhållning och media samt myndigheter och verk. Vi erbjuder allt från strategikonsulting, verksamhetsutveckling, mjukvaruutveckling och test.

Våra kunder frågar oss inte i första hand efter resurser och ett par extra händer utan efter vår tankekraft och innovationsförmåga. Tack vare att vi jobbar inom många branscher och levererar ett brett spektra av tjänster är vi specialister med djup kunskap inom de områden och domäner vi verkar. Vi förstår att sätta tekniken i ett sammanhang och hur tekniken påverkar de människor som jobbar med den och våra kunders affärer i stort.

Förenkling är svårt men för oss ett nödvändig angreppssätt för att leverera användbara och effektiva lösningar på svåra problem. Det krävs mod att avstå från konventionella lösningar och söka bättre lösningar på våra kunders utmaningar. På HiQ Stockholm jobbar modiga kreativa lagspelare – är du en av oss?

HiQ Göteborg

HiQ Göteborg verkar sedan 1998 i hjärtat av det teknikintensiva Västsverige.

HiQ Göteborg är ett affärsdrivet bolag med hjärta för att förenkla och utveckla våra kunders affärer. Vi gör det genom att dra nytta av vår kunskap inom modern informationsteknologi! Vi är 300 drivna konsulter som lägger stort fokus på att genomföra våra uppdrag med hög kvalitet. Vårt genuina intresse att alltid leverera nytta till våra kunder har präglat oss sedan starten 1998. Vi levererar våra kundlösningar som projekt och åtaganden och även som konsulter ute hos våra kunder.

Vi arbetar med våra kunder med både verksamhetsstödjande IT system som med attutveckla den mjukvaran som sitter i våra kunders produkter. Vi kompletterar detta med specialisttjänster inom affärsutveckling, mobilitet och digital marknadsföring - allt för att bli en strategisk partner till våra kunder. Några av våra specialistområden är:

Automotive Solutions, där vi är en tongivande tjänsteleverantör till fordonsindustrin. Främst arbetar vi med mjukvara inom Infotainment, HMI/Användarupplevelse, Mobilitet, Aktiv/Integrerad säkerhet och Elektromobilitet.

IT&Market Solutions. Vi erbjuder spetskompetens inom IT-management, projektledning, systemutveckling, webblösningar, mobil utveckling samt interaktiv utbildning.

Mobile Solutions, där vi är en ledande aktör inom mobilitet och applikationsutveckling.

R&D Solutions, där vi erbjuderspecialistkompetens inom mjukvaruutveckling för våra kunders produkter.

HiQ Mälardalen

Vi finns i Arboga, Borlänge och Västerås och vi arbetar med avancerad IT-utveckling i hela västra Mälardalsregionen.

HiQ Mälardalen är ett av västra Mälardalens största IT-konsult bolag med ett 100-tal konsulter. Vi arbetar med systemutveckling och projektledning inom både produktutveckling samt verksamhetsområdet och vi har framgångsrikt bedrivit utvecklingsprojekt i våra egna lokaler sedan mer än 15 år. Dessutom är vi framstående inom kvalitetssäkring. Vi arbetar både på plats ute hos kund och med större projektåtaganden i egna lokaler.

Vi har verksamhet i regionen runt Örebro-Västerås-Eskilstuna samt i Borlänge-Ludvika-Falun och bland våra världsledande kunder finner man exempelvis ABB, Atlas Copco, BAE Systems Bofors/Hägglunds, Bombardier, FMV, Försvarsmakten, Partex, SEB, Transportstyrelsen, Volvo och Westinghouse.

Vi ser idag en stor efterfrågan på våra tjänster och efterfrågar därför nya duktiga konsulter som vill arbeta med systemutveckling eller projektledning inom IT-området!

HiQ Skåne

På den svenska sidan av den teknik- och innovationsintensiva Öresundsregionen verkar HiQ Skåne sedan 2002.

Vi är ett stabilt och expansivt tjänsteföretag med ett hundratal anställda och har etablerat oss som en ledande samarbetspartner till såväl nischade innovationsbolag som globala industrier. Genom framgångsrika total- och funktionsåtaganden åt våra lokala kunder har vi även etablerat oss som en internationell aktör med kunder inom handel, telekom, elektronik, media, finans och medicin i såväl övriga Europa som Nordamerika.

Vår expertis sträcker sig från produktutveckling (exempelvis elektronikstyrande inbyggda system) till verksamhetsstöd (kompletta system för e-handel). Vi jobbar lika ofta med helhetsansvar som med expertkonsulter på plats hos kunden. På plats i våra lokaler i Lund har vi centra för såväl mobil applikationsutveckling, utveckling av webtjänster och kvalitetssäkring. 

HiQ Karlskrona

På HiQ i Karlskrona har vi bred kompetens med experter inom mjukvaruutveckling, kvalitetssäkring och ledarskap.

Bolaget etablerades år 2004 då HiQ startade sin verksamhet i egna lokaler i Blekinge. I regionen finns några av HiQs viktiga ramavtalskunder som Telenor, Ericsson, Kustbevakningen och Boverket.

Våra engagerade konsulter arbetar nära våra kunder och utvecklar deras affärverksamhet och teknik. Vi arbetar både på plats ute hos kund och med projektåtaganden i egna lokaler. Några av våra specialistområden är:

IT- och Affärslösningar. Vi erbjuder specialistkompetens inom projektledning, systemutveckling, kvalitetssäkring, test, webblösningar men också digital kommunikation, IT-strategier och kravhantering.

Mobila Lösningar. Den mobila trenden har ännu bara börjat och de mobila plattformarna tar allt större plats både i vår vardag och hos företag. Vi på HiQ Karlskrona erbjuder olika mobila lösningar för att effektivisera ditt företag och möta dina kunders behov.

Verksamhetsutveckling. Teknik i all ära men vi hjälper också våra kunder att utvecklas mot sin fulla potential med hjälp av agila metoder. Vi har specialistkunskap inom organisationsutveckling inklusive professionell coachning av grupper, ledare och specialister.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår verksamhet över en kopp kaffe!

HiQ Ace Linköping

HiQ Ace verkar i den sprudlande storstadsregionen i Östergötland.

Vi har sedan flera år specialistkompetens inom mjukvaruutveckling för fordons-, försvars-, och telekomsektorn, där vi arbetar med världsledande kunder i regionen. Vi kompletterar nu vårt erbjudande med en satsning på området affärskritisk IT, där vi hjälper kunder att utveckla processer och IT-stöd.

HiQ Ace är ett entreprenörsdrivet företag som växer. Våra konsulter är duktiga på att lösa komplexa tekniska utmaningar. Det ligger i vår natur att inte försöka krångla till det. Vi hjälper varandra och kunderna att se möjligheterna och att skapa resultat genom förenkling. Att ha roligt och verka inom Äventyret vi kallar IT är viktigt för oss. Välkommen till oss på HiQ!

HiQ MobilEyes, Moskva

Mitt i Moskva ligger HiQs kontor, som sedan 1999 drivit framgångsrika nearshore-projekt.

Vi är specialiserade på alla öppna mobila plattformar, finans samt spel, underhållning och media. Våra medarbetare i Moskva har många års erfarenhet av utveckling till internationella kunder och engelska är språket vi talar på kontoret. Liksom HiQs övriga kontor är kvalitet något vi sätter högt. 

Med vår nearshore-modell erbjuder HiQ kostnadseffektiva lösningar utan att riskera kvalitet, budget eller tidplan. HiQs modell erbjuder en flexiblel lösning genom att vi tar fullt ansvar för ett projekt med hjälp av vår projektkoordinator från något av våra lokala kontor. Vi arbetar gärna agilt med Scrum men använder självklart samma metodik som våra kunder. Detta är version 2.0 av outsourcing!

HiQ Finland

I Espoo, som är beläget i hjärtat av Finlands högteknologiska område strax utanför Helsingfors, specialiserar sig HiQ Finland på avancerad systemutveckling, kvalitetssäkring, projektledning samt rådgivning.

Företaget är ett av de äldsta inom den finska IT-sektorn och består av ett mycket erfaret team av experter. Vår kärnkompetens ligger inom områden som e-handelslösningar med mobila och webbaserade portaler, affärskritiska system, interaktiva spelplattformar, telekomsystem, nätverksservice inom telekom, såväl som mobilapplikationer.

Med vår unika förståelse för integration av affärsprocesser och management hjälper vi våra kunder att få ut det maximala värdet av deras existerande IT-miljöer. Vi har skapat banbrytande system och lösningar för ett flertal finska och internationella kunder. HiQ Finland har en stark position inom kvalitetssäkring med ett komplett erbjudande som täcker hela processen från strategi, metodik och management till genomförande.

Magnus Gudéhn
Magnus
Gudéhn
VD HiQ Stockholm
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Stockholm

Regeringsgatan 20 
Box 7421
103 91 Stockholm

tel: +46 (0) 8 588 90 000

Läs mer Stäng
jerker
lindstén
VD HiQ Göteborg
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Göteborg

Norra Hamngatan 22
411 06 Göteborg

tel: +46 (0) 31 743 91 00

Läs mer Stäng
anders
nilsson
VD HiQ Mälardalen
Läs mer Stäng

Adress till Arbogakontoret

Gunnarsrovägen 2
Box 206
732 24 Arboga

tel: +46 (0) 589 845 00

Läs mer Stäng

Adress till Västeråskontoret

Stansargränd 4
72 130 Västerås

tel: +46 (0) 589 845 00

Läs mer Stäng

Adress till Borlängekontoret

Brunnsgatan 38
784 35 Borlänge

tel: +46 (0) 589 845 00

Läs mer Stäng
Anna Kleine
Anna
Kleine
VD HiQ Skåne
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Skåne

Ideon Gateway, vån 9 
Scheelevägen 27
223 70 Lund

tel: +46 (0) 46 540 55 50

Läs mer Stäng
klas
nyström
VD HiQ Karlskrona
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Karlskrona

Drottninggatan 28
371 32 Karlskrona

tel: +46 (0) 455 617 627

Läs mer Stäng
patrik
holm
VD HiQ Ace
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Ace

Centralstationen
Järnvägsgatan 1
582 22 Linköping

tel: + 46 (0) 13 21 04 60

Läs mer Stäng
stefan
haag
VD HiQ MobilEyes
Läs mer Stäng

Adress till HiQ MobilEyes Stockholm

Regeringsgatan 20 
Box 7421
103 91 Stockholm

tel: +46 (0) 8 588 90 000

Läs mer Stäng
olga sergeeva
olga
sergeeva
Kontorschef HiQ MobilEyes Moskva
Läs mer Stäng

Adress till HiQ MobilEyes Moskva

8th Tekstilschikov    109129 Moscow

tel: +7 495 987 4397
fax: +7 495 987 4398

Läs mer Stäng
HiQ ICC/ Frends Technology

VÅRT JOBB ÄR ATT GÖRA INTEGRATION AV AFFÄRSPROCESSER OCH FÖRVALTNING ENKELT

Som specialister på krävande integrationsprojekt förstår vi våra kunders affärer och hur vi kan skapa flexibla lösningar för att stödja dem i varje steg på vägen.

Frends Technology grundades 1988 i Helsingfors, Finland, och är idag en del av HiQ-koncernen.
 
I vår kundportfölj ingår företag som Neste Oil, YIT, Sanoma-Uitgevers och Aktia. Våra specialiserade team arbetar för energisektorn med sektorspecifika lösningar samt affärsprocess-stöd.
 
Vi kännetecknas av tjugo år av tillförlitlig programvaruproduktion och inspirerande innovation. Frends är skaparen till FRENDS integration-verktygen som används för att underlätta utveckling, övervakning och förvaltning av integrationslösningar baserade på Microsoft-teknik.

Läs mer Stäng
jukka
rautio
VD HiQ Finland

 

Läs mer Stäng

Adress till HiQ Finland

Vaisalantie 6
02130 Espoo
Finland

tel: +358 9 4355 860

Läs mer Stäng
HiQ Finland vinner pris för bästa IT-projekt

Läs mer Stäng

HiQs ledning.

HiQs ledning 2015

ÖVRE RADEN RÅN VÄNSTER:

Jerker Lindstén, född 1971. Verkställande direktör HiQ Göteborg AB. Automatiseringsteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Lars Stugemofödd 1961. Verkställande direktör och koncernchef HiQ International AB. Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Anders Nilsson, född 1970. Verkställande direktör HiQ Mälardalen AB. Elektronikingenjör.
Patrik Holm, född 1966. Verkställande direktör HiQ Ace AB. Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.
Jukka Rautio, född 1974. Verkställande direktör HiQ Finland. Civilingenjör, Uleåborgs Universitet.
Magnus Gudéhn, född 1962. Verkställande direktör, HiQ Stockholm AB. Civilingenjör Mekatronik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER:
Fredrik Malm, född 1974. Ekonomichef, HiQ International. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.
Peter Häggström Lindecrantz, född 1976. Marknad- och Informationschef HiQ International AB. Pedagogik och Journalistik, Göteborgs Universitet samt University of Houston.
Mikael Teng, född 1964. Affärsutvecklingschef, HiQ International. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.
Anna Kleine, född 1973. Verkställande direktör HiQ Skåne AB. B.Sc. Informationsteknik, Lunds Universitet.
Klas Nyström, född 1955. Verkställande direktör HiQ Karlskrona AB. Sjöofficer, Militärhögskolan, Stockholm.

Läs mer Stäng

HiQs styrelse.

HiQs styrelse 2015

HiQs styrelse består av åtta ledamöter. Bolagets revisor är PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER:

Lars Stugemo, född 1961. Koncernchef och verkställande direktör HiQ International AB. Civilingenjör Elektro teknik, Kungliga Tekniska Högskolan 1986. Anställd sedan mars 1995. Övriga uppdrag: styrelseleordförande i Kambi Group och medlem av IVA, sektion IV. 
Ulrika Hagdahl, född 1962. Civilingenjör Teknisk Fysisk, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i IFS AB och Beijer Electronics AB.
Anders Ljungh, född 1942. Tekn. Dr. Kungliga Tekniska Högskolan, Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm. Styrelsens ordförande och ledamot sedan 2003. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Axiomatics, Living Capital Management, Elinbolagen och Mobilize Systems.
Ken Gerhardsen, född 1952. Civilingenjör Teknisk Fysik, Linköpings Tekniska Högskola. Ledamot sedan 1995. Koncernchef och verkställande direktör i HiQ International AB t o m februari 2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ymer Technologies.

NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER:

Johanna Fagrell Köhler, född 1966. Magisterexamen Internationella ekonomilinjen, franska, Lunds Universitet. Ledamot sedan 2011. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Ekelöw Info Security AB.
Raimo Lind, född 1953. Magisterexamen i ekonomi, Handelshögskolan i Helsingfors. Ledamot sedan 2013. CFO Wärtsila Oyj 1998-2013, vice VD sedan 2005. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i telebolaget Elisa Oy och styrelseledamot i flera stiftelser.
Erik Hallberg, född 1956. Ingenjör Maskinfysik. TeliaSonera AB, Executive Vice President Eurasia, olika chefsbefattningar på TeliaSonera bl.a. för Market Aria Baltic Countries, Head of Broadband Sweden och Mobility Sweden. Övriga uppdrag: Cygate AB, Tetab Försäljning AB, medlem i styrelser för Eurasienländer och Turkiet.
Gunnel Duveblad, född 1955, Systemvetenskap Umeå Universitet. Ledamot sedan 2007. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Team Olivia AB, Global Scanning A/S och stiftelsen Ruter Dam, samt styrelseledamot i bl.a. Sweco och PostNord.

Revisorer valda av ordinarie bolagsstämma
PwC, huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, född 1970. Auktoriserad revisor. Revisor i HiQ sedan 2010.

Läs mer Stäng

VILKA SAMARBETAR HiQ MED?

HiQ arbetar aktivt med olika samarbeten och unika aktiviteter. Vi vill synas i sammanhang som likt oss står för snabbhet, laganda, högteknologi, öppenhet, glädje och viljan att vinna. Våra samarbeten är en bra plattform för aktiviteter med både kunder och anställda.

Läs mer Stäng
Våra team
Läs mer Stäng
Dregen
Richard Göransson
Mattecentrum
HiQ Sailing Team
Dregen

Rockstjärna & entreprenör

Digitala lösningar är i dag en affärskritisk del av alla branscher, och musikbranschen har uppmärksammats flitigt för utmaningarna med att hitta nya sätt att distribuera musik och tjäna pengar. HiQ samarbetar med flera aktörer inom området och är även digital partner till Dregen - Sveriges meste rockstjärna.

HiQ och Dregen har samarbetat under flera års tid och som digital partner arbetar HiQ med att utveckla Dregens digitala plattformar och hjälpa honom att nå ut till sin publik. I början av 2014 lanserades Dregens nya moderna hemsida som HiQ skapat. Dregen är även ett bekant ansikte på HiQs olika event, till exempel i vår rockskola och på Kunskapsbaren, där han sprider inspiration och energi samt spelar med HiQ-bandet HEO. När musikvideon till "Just like that" skulle spelas in valde Dregen HiQs lokaler som inspelningsplats - här nedan kan du se hur det gick till bakom kulisserna!

http://dregen.se

Richard Göransson

HiQs egen bilsportsstjärna

Som specialiserat IT-konsultföretag jobbar HiQ bland annat med ledande kunder i fordonsindustrin inom områden som Infotainment och Aktiv Säkerhet. Bilsport är en teknikintensiv lagsport, där IT blir allt mer närvarande för prestationen, säkerheten och kontakten med fans och media. Richard Göranssons karriär började vid tio års ålder med go-cart och med hårt arbete har han etablerat sig i världseliten i racing och rally. 

HiQ stöttar honom både på tävlingsbanan och genom att tillsammans skapa spännande aktiviteter för kunder och personal.

www.richardgoransson.com/

Mattecentrum

Matte är första steget

Att tjejer och killar redan i unga år får upp ögonen för matematik ser HiQ som viktigt. Både för ungdomarnas egen skull men också för att trygga kompetens för framtiden. Därför samarbetar vi med den ideella organisationen Mattecentrum.

Mattecentrum är en förening som helt gratis hjälper över 120 000 barn och unga att förbättra sina mattekunskaper. Dels genom öppna räknestugor, där bland annat medarbetare från HiQ deltar som volontärer, men framförallt genom det internetbaserade pluggverktyget www.matteboken.se. Matteboken.se erbjuder teori, videolektioner och räkneexempel, med kompletta matteböcker från kurserna A-E med övningsuppgifter och beskrivningar. Dessutom finns ett forum där man kan ställa frågor.

Vem vet, någon av alla tusentals unga som får hjälp via Mattecentrum kanske jobbar på HIQ en dag?

Läs mer: www.mattecentrum.se

HiQ Sailing Team

HiQ hade under åren 2002-2008 ett mycket framgångsrikt samarbete med seglingsprojektet HiQ Sailing Team. HiQ Sailing Team, den välkända 60 fots trimaranen och en av världens snabbaste segelbåtar, har slagit ett flertal rekord genom åren. Bland de mest spektakulära syns seglingen i december 2006 då HiQ Sailing Team tog sig runt Gotland på nya rekordtiden 17 timmar och 39 minuter – med en snitthastighet på närmare 21 knop!

Trimaranen har bjudit på fantastiska upplevelser för både våra kunder och vår personal och starkt bidragit till att bygga upp såväl intern stolthet som uppmärksamhet. Det har varit spektakulärt att gemensamt skriva rekordhistoria.

Karriären
 • Dregen var med och grundade Backyard Babies och Hellacopters, två band med vilka han haft stora hits och vunnit flera grammisar
 • Har turnerat världen över med legendariska band som Kiss och AC/DC
 • Släppte 2013 sin första soloskiva och en självbiografi
 • Har turnerat och spelat med finske rocklegendaren Michael Monroe från kultbandet Hanoi Rocks
Läs mer Stäng

Läs mer Stäng
Karriären
 • Europamästare i FIA European Touring Car Cup
 • Europamästare i Formel Ford
 • 4 SM-guld i STCC (2004, 2005, 2008, 2010) samt ett silver och ett brons
 • Antal vunna STCC-lopp: 37 
 • På STCC-prispallen 61 gånger på 123 race 

2010 vann Richard sin fjärde STCC-titel. Det innebär att Richard nu är den i historien mest framgångsrika STCC-föraren, alla kategorier.

 

Läs mer Stäng

Läs mer Stäng
Bilderna
Flickr
Läs mer Stäng
HiQ och Matte på Plattan

Läs mer Stäng
HiQ Trimaranen

EN AV VÄRLDENS SNABBASTE SEGELBÅTAR.

I bra förhållanden kan båten segla i farter över 40 knop. Båten är 60 fot lång, 20 meter bred och väger ca 5 ton. Segelytan är mycket stor jämfört med båtens storlek, vilken gör att den är snabb och lätt på rodret, men avancerad att segla - seglingens formel 1. Den nya trimaranen HiQ är en av världens absolut snabbaste segelbåtar som framgångsrikt seglats i tävlingar som ORMA, Jaques Vabre och Route du Rhum.

Trimaran

Bakom satsningen HiQ Sailing Team stod HiQ tillsammans med Co-partners samt Andreas Andersén (Skeppare), Klabbe Nylöf (Kapten) och Pelle Norberg (Projektledare). Ett mycket starkt team med tunga meriter från flertalet Withbread, Volvo Ocean Race och andra internationella stortävlingar.

Läs mer Stäng

2008
Seger i Gotland Runt och nytt banrekord
Slagit samtliga skandinaviska och nordiska rekord
”Line honor”, dvs. varit första båt i mål, i samtliga tävlingar som båten deltog i

2007
Seger i Gotland runt
Hastighetsrekord Helsingfors-Tallin
Hastighetsrekord Tjörn runt

2006
Seger i Nokia Oops Cup
Seger i Faerder race
2:a  i Gotland runt

2005
3:a i Nokia Oops Cup
3:a Gotland Runt
2:a Faerder race
2:a Själland runt
Nytt hastighetsrekord i Lidingö runt

2004
2:a i Nokia Oops Cup
2:a i Gotland Runt
2:a i Faerder race
2:a i Själland Runt
Nytt hastighetsrekord i Gotland runt

2003
Seger i Nokia Oops Cup
Seger i Gotland Runt
Seger i Faerder race
Seger i Själland Runt
Nytt hastighetsrekord i Faerder race
Nytt hastighetsrekord Själland runt

Läs mer Stäng
HiQ Sailing Team filmen

Läs mer Stäng
HiQ Sailing Team
Flickr
Läs mer Stäng

INSPIRATION OCH KUNSKAP - FÖLJT AV EN HELKVÄLL MED SKÖNA MÄNNISKOR OCH MUSIK. DET ÄR VAD KUNSKAPSBAREN HANDLAR OM.

Varje år samlar HiQ omkring 4 000 kunder, medarbetare och andra sköna människor då Kunskapsbaren genomförs på de orter där vi är verksamma. Kunskapsbaren är en av våra största höjdpunkter under året, och en chans för oss att dela med oss av vår kunskap och ha roligt tillsammans. Vi inleder med inspirerande och spännande seminarier och fortsätter sedan kvällen med mat, dryck, härligt sällskap och livemusik.

Läs mer Stäng

"Happy people perform better" 

Under 2014 arrangerades Kunskapsbaren i:

Göteborg

Linköping

Malmö

Karlskrona

Västerås

Stockholm

Helsingfors

Läs mer Stäng
Så här kan det se ut
Läs mer Stäng

Kunskapsbaren HiQ

Läs mer Stäng
1
0
0
Våra kunduppdrag
Läs mer Stäng
Non-Hit Car & Truck
Digitalt läromedel för iPad
Swish
Volvo Roam Delivery
Facebook för dövblinda
S-mobil förenklar vardagen
Stena Match Cup Sweden
Channel 4
Dregen
Fintoto
JAS 39 Gripen-simulatorn
EM i friidrott
Stockholm Pride Parade
Non-Hit Car & Truck

- enklare, säkrare bilkörning

HiQ helps Volvo Cars with Non-Hit Car & Truck

Utmaning
Som bilförare utsätts man ständigt för faror i form av till exempel andra bilister och vilt. Att upptäcka alla dessa faror på egen hand är inte lätt.

Uppdrag
Hjälpa kunden Volvo Cars att med avancerad teknik skapa lösningar som gör att fordonet på egen hand kan upptäcka faror som dyker upp i trafiken. Lösningen ska bidra till visionen att ingen ska dö eller allvarligt skadas i en Volvobil år 2020.

Lösning
I det fyraåriga projektet Non-Hit Car & Truck, bidrar HiQ som huvudpartner till framtagandet av ett 360-graders synfält runt bilen.  Kameror och radarsensorer finns numera runt om bilen för att upptäcka faror.

Resultat
Synfältet runt bilen bidrar i allra högsta grad till den nollvision som Volvo Cars har satt upp. Det blir enklare och säkrare att köra en Volvo, eftersom föraren nu upptäcker faran i god tid, så att olyckor kan undvikas.

Video om Non-Hit Car & Truck: Youtube

Digitalt läromedel för iPad

HiQ utvecklar digitala läromedlet Qnoddarnas Värld

Uppdrag
Att hjälpa förlaget Natur och Kultur att göra inlärningen i årskurs 1-3 interaktiv, lätt och rolig. Både för lärare och elever.

Utmaning
När tillgången och förståelsen för digital kommunikation blir en demokratifråga och ett kritiskt verktyg för att agera i samhället, blir skolan en av de första instanserna som kan ge eleverna den förståelsen. Vi möttes av en utmaning att skapa ett pedagogiskt och interaktivt verktyg som ska fungera praktiskt i skolbänken och möta olika inlärningsstilar.

Lösning
Lösningen blev Qnoddarnas värld - ett läromedel med spelkänsla, utvecklat direkt för iPad. I Qnoddarnas värld har varje elev sin egen inloggning och kan själva inreda sin egen ”stubbe”, som är den egna hemvisten. Vid inloggning möts eleven av nya spännande uppgifter som läraren aktiverat; det kan handla om alltifrån bokstäver till berättande texter eller geometri – allt i en inspirerande och pedagogisk miljö.

Resultat
Idag används Qnoddarnas värld av en mängd skolklasser runtom i Sverige. Natur & Kultur har mötts av överväldigande positiv feedback gällande lösningen.

Swish

Uppdrag
Att för Sveriges sex största banker, i samarbete med Bankgirot, skapa en mobil lösning för enkel realtidsöverföring av pengar mellan privatpersoner.

Utmaning
Att göra användarna fria från både bankdosa och mottagarens kontonummer samt hitta ett sätt att göra överföringarna i realtid. Den nya innovativa lösningen skulle även vara en gemensam tjänst för Sveriges sex största banker, alla med olika säkerhetssystem och processer i grunden.

Swish skapades av HiQLösning
I ett projekt som växte löpande skapade HiQ mobilapplikationen Swish - en gemensam tjänst för SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Länsförsäkringar Bank samt Swedbank och Sparbankerna. Med hjälp av tjänsten går det att föra över pengar till personer med konto i en Swish-ansluten bank i realtid. Allt som behövs för en överföring är mottagarens mobilnummer, ingen bankdosa eller långa kontonummer. Betalningarna godkänns med hjälp av mobilt BankID, vilket gör att lösningen är lika säker som de olika bankernas internettjänster.

Resultat
Med Swish kan miljontals svenskar föra över pengar i realtid via mobilen. Tjänsten är en enorm succe som under sina första 2 år nått över 2 miljoner användare, som därmed enklare kan hantera vardagliga situationer såsom att dela på en restaurangnota eller samla pengar till en gemensam födelsedagspresent. Swish vann en Guldmobil som "Årets Mobila Betalning" på Mobilgalan 2013. 

HiQ och Swish nominerade till Guldmobilen

Volvo Roam Delivery

Uppdrag
Att tillsammans med Volvo Cars förenkla leveransen av varor till privatpersoner.

Utmaning
Det är många som upplevt hur krångligt det kan vara att få beställda varor levererade, inte minst då de flesta budfirmors tidsspann krockar med det vardagliga livet. Många gånger är man inte hemma när budet väl anländer och att sedan tvingas hämta leveransen i butik eller på ett uthämtningsställe kostar tid.

Lösning
HiQ har hjälpt Volvo Cars att ta fram tekniken för den globalt uppmärksammade tjänsten ”Roam Delivery”, som gör det möjligt att få leveranser av varor direkt till sin uppkopplade bil. Tjänsten går till så att föraren till en Volvo godkänner bilen som leveransadress. Budfirman får då tillgång till bilens position, färg och registreringsnummer samt en digital engångsnyckel kopplad till Volvo On Call. Med en mobil enhet låser budfirman enkelt upp bilen på plats och lämnar varorna i bilens bagageutrymme. Bilen låses sedan omedelbart och ägaren får ett meddelande om att leveransen är klar.

Resultat
Volvo Roam Delivery sparar både tid och krångel, för beställaren såväl som för leverantören och budfirman. Vid pilottesterna på tjänsten sa hela 86 procent att de upplever att tjänsten som tidsbesparande. 92 procent uppgav att de hellre får varor levererade till bilen än till hemmet.

Facebook för dövblinda

Uppdrag
Att hjälpa Post-och telestyrelsen (PTS) att göra Facebook tillgängligt för alla, även personer med dövblindhet och svåra synnedsättningar.

Utmaning
Att inte kunna kommunicera på lika villkor leder till att personer blir isolerade från samhället och stängs ute från sociala sammanhang. I dag sker mycket av våra samtal på internet, som kan vara en svår miljö att kommunicera och navigera i för den som är dövblind eller svårt synskadad. I fallet med Facebook beror det på att gränssnittet och den enorma informationsmängden inte är kompatibelt med hjälpmedel som skärmläsarprogram och punktskriftdisplay. Utmaningen blev att skapa ett enklare och mer avskalat Facebook, som ändå förser användaren med de vanligaste funktionerna.

Lösning
HiQ har tillsammans med PTS utvecklat tjänsten ”Fejjan för alla”, som fungerar på såväl datorer som surfplattor och smarta telefoner. Det användarvänliga gränssnittet fungerar väl med hjälpmedel som skärmläsarprogram, punktskriftdisplay och förstoringsprogram. Tjänsten har utvecklats i nära samarbete med målgruppen och personer med dövblindhet och synskador har varit med och testat under hela utvecklingsprojektet. Fejjan för alla är en avskalad version av Facebook där de vanligaste funktionerna, som statusuppdateringar, vänner och meddelanden har förenklats.

Resultat
Med tjänsten kan dövblinda och svårt synskadade kommunicera med anhöriga, nya kontakter och andra med funktionsnedsättning på lika villkor. Omdömena efter lanseringen har varit positiva, inte minst gällande enkelheten i tjänsten. Möjliga användare är Sveriges omkring 2 500 dövblinda och 100 000 synskadade personer.

 

S-mobil förenklar vardagen

HiQ hjälper S-gruppen med S-mobil

Uppdrag
Hjälpa S-Gruppen i Finland att förenkla för sina kunder genom att utveckla och erbjuda nästa generations mobila banktjänster. 

Utmaning
S-gruppens butiksbank S-banken har över 2,6 miljoner kunder i Finland, samt ombud på fler än 700 av S-gruppens serviceställen. S-Bankens tjänster är främst riktade till användare av S-förmånskortet. Utmaningen var att med en innovativ mobillösning koppla samman alla S-gruppens tjänster – bonuspoäng, internetbank och olika förmåner för att på så sätt förenkla och förbättra för kunderna.

Lösning
Lösningen som HiQ utvecklade kallas S-mobil, och är världens första mobilbank som integrerats med ett bonuskundssystem från handeln. Med tjänsten kan S-gruppens kunder hantera sina bankärenden och samtidigt kontrollera sitt bonussaldo. S-mobil erbjuder även personliga förmåner och rabatter samt en anpassad funktion för sökning av verksamhetsställen. För en komplett lista av de många smarta funktionerna, besök gärna http://www.s-mobil.fi

Resultat
S-mobil förenklar och förbättrar kundernas vardag och fick direkt efter lanseringen ett fantastiskt mottagande av både experter och användare. Bland annat fick tjänsten ett hedersomnämnande i tävlingen GrandOne i kategorin ”Bästa Användarupplevelse”. S-mobil lanserades i november 2013 och hade redan i april 2014 laddats ned till närmare 200 000 mobila enheter. S-mobil har lyckats möta användarnas förväntningar och behov, vilket bevisas av att konsumenterna gett tjänsten ett högt snitt på hela 4 av 5 stjärnor i sina bedömningar.

Stena Match Cup Sweden

Uppdrag
HiQ är digital partner till Stena Match Cup Sweden, ett av Sveriges största idrottsevenemang med över 100 000 årliga besökare. HiQ har ett flerårigt uppdrag att hjälpa Stena Match Cup Sweden att förhöja besökarnas upplevelse inför, under och efter evenemanget. Detta genom att förbättra och förenkla den digitala kommunikationen.

Utmaning
Dagens uppkopplade samhälle skapar mängder av möjligheter men också utmaningar och nya behov, tack vare nya besökarbeteenden och tekniska plattformar. Med detta som grund behöver kunden hjälp att utveckla evenemanget och skapa nya lösningar för kommunikation och information - lösningar som hjälper besökarna att följa tävlingarna och allt som händer i samband med evenemanget.

Lösning
Mobila och digitala tjänster är i dag en nyckelfaktor när det kommer till evenemang, oavsett om det handlar om sport eller underhållning. Därför har HiQ skapat en ny digital plattform och extern webbplats för Stena Match Cup Sweden, som hjälper organisationen att sprida information och interagera med besökarna. Detta är ett led i att förbättra evenemangets digitala kommunikation.

Resultat
Den nya digitala plattformen förenklar kommunikationsarbetet för arrangörerna samtidigt som den bidrar till att skapa ett än bättre evenemang för Stena Match Cup Swedens drygt 100 000 besökare. Den nya lösningen hjälper besökarna att smidigt ta del av den information de behöver.

Channel 4

HiQ helps Channel 4 with Youview

Uppdrag
HiQ är digital partner till Channel 4 och fick i uppgift att hjälpa det ledande brittiska TV-bolaget att skapa en IP-TV-tjänst med ny spelare och portal för YouView – en gemensam plattform för Storbritanniens Public Service-bolag.

Utmaning
Vårt sätt att se på TV förändras och dagens tittare är vana vid att själva kunna välja när, var och hur de konsumerar TV. För att möta tittarnas behov beslutade sig Storbritanniens Public Service-bolag och två bredbandsföretag för att gemensamt skapa YouView - en abonnemangsfri och lättanvänd TV-tjänst med över 70 digitala kanaler, sju dagars reprisfunktion samt en stor mängd tv-program, filmer och radio on demand. Channel 4 behövde då skapa en helt ny spelare och portal som skulle synka med den gemensamma lösningen.

Lösning
HiQ var en nyckelspelare i det team som skapade Channel 4s spelare och portal för YouView. En kritisk del i arbetet var utvecklingen av en helt ny on demand-spelare för den nya plattformen, komplett med innehållsskydd, dynamisk annonsering och detaljerad rapportering. HiQ hjälpte även Channel 4 med utvecklingen av ett loggningssystem som är avgörande vid diagnostisering och felsökning av problem.

HiQ är digital partner till Channel 4Resultat
Med Channel 4s nya IP-TV-tjänst kan kanalens tittare se sina favoritprogram när de vill, både live och on demand, på sin vanliga tv.

Dregen

HiQ skapade ny kommunikationslösning till Dregen

Uppdrag
Att hjälpa Sveriges meste rockstjärna att digitalt nå sina fans och media på ett sätt som lever upp till hans image.

Utmaning
I dagens digitala värld är en artist så mycket mer än någon som skriver låtar och står på scen. När kanalerna är oändliga krävs en genomarbetad kommunikation för att nå igenom bruset. Dregen sitter mycket på turnébussar runtom i världen och därför måste det vara smidigt och enkelt för honom att jobba. Det är även viktigt med en direkt kontakt med fansen så att Dregen personligen kan nå ut till sin publik.

Lösning
Vi skapade en ny hemsida och digital plattform som med sin råa och rockiga attityd passar Dregens image perfekt. Webblösningen tar Dregens digitala kommunikation till en helt ny nivå och är baserad på en snabb, flexibel och lättadministrerad lösning som artisten med lätthet kan hantera på språng. Eftersom Dregen är väldigt aktiv i sociala medier blev det ett naturligt inslag. Fokus lades på användarvänlighet och hemsidan som mobil kanal.

HiQ works with DregenResultat
Dregens nya hemsida har ett stort antal besökare och mobiltrafiken har blivit ett väsentligt inslag. Hemsidan ökar hans synlighet och kontakten med fans och media. Han kan tack vare sin nya digitala plattform lägga mer av sin tid på låtskrivande och turnéer.

Fintoto

OBS. Videon ovan finns enbart tillgänglig på finska.

Uppdrag
Att skapa en ny och modern mobiltjänst för Fintoto Oy, som anordnar och marknadsför spel på hästar i Finland.

Utmaning
Att ta spänningen och dramatiken från trav- och galoppsporten in i mobilen. Trav är Finlands näst populäraste sport baserat på publiksiffror, med runt 730 000 åskådare per år, och spelandet på hästar uppgick 2012 till nästan 250 miljoner euro, motsvarande över två miljarder kronor, varav runt hälften kom från onlinespel. I takt med ett ökande intresse och den nya teknikens intåg upptäckte Fintoto ett tydligt behov av en mobiltjänst, framförallt bland nya spelare. Lösningen behövde vara modern och enkel att använda.

Lösning
HiQ skapade ”Toto-mobiili”, en tjänst som förflyttar Toto-spelandet och direktsändningarna till smartphonen i spelarnas ficka, och tillåter dem att spela och följa loppen närsomhelst, varsomhelst.  Tjänsten sätter användaren i fokus, genom att kombinera de bästa tekniska lösningarna med nöjet och spänningen i spelandet.

Resultat
Fintotos kunder kan nu enkelt spela på hästar och följa direktsändningarna från trav- och galopptävlingar direkt i sina smartphones. Lösningen förenklar för användarna och stärker Fintotos erbjudande.

JAS 39 Gripen-simulatorn

Uppdrag
Redan i mitten av 1990-talet fick HiQ uppdraget att utveckla och förvalta samt supporta flygträningssimulator för JAS39 Gripen. Simulatorerna används för att utbilda piloter i att flyga flygplanet, hantera de taktiska systemen och klara av olika nödsituationer.

Utmaning
Att simulatorerna ska följa utvecklingen av flygplanet och erbjuda en pilotmiljö som är så lik det riktiga planet som möjligt. Piloten måste känna igen sig, så att träning på marken blir så lik upplevelsen i luften som möjligt. Flygplanet i sig är ett av Sveriges största industri projekt och flygplanet ett av världens modernaste. I en simulator är miljön ytterligare komplex då förutom själva flygplanet även all omgivning, operatörsplatser, taktisk omvärld m.m. även ska simuleras på ett verklighetstroget sätt och givetvis ska simulatorerna vara enkla att hantera för användarna.

Lösning
Inom projektet jobbar vi agilt och där vi hela tiden tar ansvar för vad som vid varje tidpunkt är viktigast för kunden och användaren. I uppdraget ingår allt ifrån projektledning, CM-hantering, säkerhetsarbete samt kravberedning, kravspecificering, design/arkitektur, utveckling, test, leverans, utbildning och support till användarna (både tekniker och piloter).

JAS-simulatorn - ett av HiQs äldsta projektResultat
Sedan starten har över 300 piloter utbildats och tränats i simulatorer som utvecklas av HiQ. Utbildningen i en simulator är mycket kostnadseffektiv och dessutom mycket mer miljövänlig än andra alternativ.

EM i friidrott

HiQ digital partner till EM i friidrott

Uppdrag
HiQ utsågs till digital partner med uppdraget att stärka upplevelsen för besökarna av inomhus-EM i friidrott i Scandinavium i Göteborg.

Utmaning
Som publik på en friidrottstävling kan det vara svårt att hänga med då flera grenar pågår samtidigt. Det kan också vara svårt att hitta på arenan och att nås av alla de erbjudanden som finns på plats.

Lösning
Eftersom de allra flesta idag är ständigt uppkopplade mot nätet skapade HiQ en effektiv och lättnavigerad hemsida samt den officiella applikationen Göteborg2013 för iPhone och Android. De digitala plattformarna förenklade för publiken att följa tävlingarna genom bakgrundsinformation, live-uppdateringar och information om de kringarrangemang som pågick i anslutning till tävlingarna.

EMResultat
50 000 unika besökare på hemsidan varje dag under mästerskapet och 5 200 nedladdningar av applikationen under helgen är bevis för att den digitala plattformen engagerade och nådde stora delar av EM-publiken. Det blev enklare att följa tävlingarna på plats och att kommunicera med evenemangets målgrupper, som medier, sponsorer och deltagare.

Stockholm Pride Parade

Uppdrag
Att genomföra den allra första live-sändningen av Sveriges största event, Stockholm Pride, och engagera deltagarna i paraden med hjälp av mobila enheter.

Utmaning
Över fem hundratusen människor på Stockholms gator under fyra timmar där vi uppmanar till att streama bilder in i TV-sändningen skapar stor belastning på nätet. Vi ville också sätta nya rekord i live-streaming under en dag.  ”Öppenhet” var temat för Pride och vi ville visa på att tekniska lösningar som Channel Q bidrar till ett öppnare samhälle.

Lösning
Vi skapade en fyra timmar lång live-sändning med programledaren Roger Nordin. Gäster som till exempel Danny Saucedo, Babsan och EU-minister Birgitta Olsson gästade sändningen. Genom att integrera Bambuser på vår hemsida kunde man följa tusentals livebilder från paraden. Kamerateamet jobbade hårt med att skapa en wifi-matta genom paradvägen. Alla kunde bidra till den fantastiska showen. Sändningen visades på hiq.se, expressen.se, qx.se och på storbildsskärmen i Kungsträdgården.

Channel Q livesände Stockholm Pride ParadeResultat
Vi genomförde den första live-sändningen någonsin av Stockholm Pride Parade och satte nytt nordiskt rekord i antal livestreams på en dag. Vi slog besöksrekordet på vår hemsida och hade tiotusentals tittare av webbtvsändningen. Vi lyckades också visa på hur teknik skapar öppnare samhällen.

Våra marknadssegment
Läs mer Stäng
Här finns våra kunder
Telekom
Fordon
Industri
Offentlig sektor
Finans & försäkring
Medier, spel & underhållning
Försvar & säkerhet
Handel
Här finns våra kunder

Tillsammans med våra innovativa och drivna kunder, arbetar vi på HiQ med att förenkla och förbättra människors liv med hjälp av IT.

HiQs kunder finns inom en mängd olika branscher och har en tydlig gemensam nämnare - de vill alla ligga i framkant och genom enkla och användarvänliga lösningar utveckla sina affärer och verksamheter.

Våra kunder, som finns framförallt i Norden men även globalt, delar vi in i åtta marknadssegment.

Telekom

Mobilitet och ökad kapacitet blir allt viktigare för alla kunder i alla branscher.

HiQ har sedan 1995 en mycket stark förankring inom telekom och vi samarbetar med globala och marknadsledande kunder. Vi har en gedigen kompetens inom telekomsystem, både ur teknisk och affärsmässig synvinkel.

I snart 20 år har vi arbetat med leverantörer, operatörer, användare och de lagstiftande myndigheterna. Vår branscherfarenhet och kunskap skapar stort värde för kunder och projekt i andra branscher, eftersom många är beroende av telekomteknik och mobilitet.

Exempelvis hjälper HiQ Microsoft Devices med en effektiv, molnbaserad ”sakernas internet”-lösning för datainsamling och analys. Syftet med lösningens insamlade data är att förbättra både mobilernas kvalitet och slutanvändarupplevelsen. Tack vare lösningen går det att förutspå trender och modifiera funktionalitet.

Exempel på kunder i detta segment är Ascom Wireless Solutions, Com Hem, Doro, Ericsson, Microsoft Devices, Nokia, Telenor, TDC och Tele2. 

Fordon

Fordon och deras olika enheter är i allt större utsträckning uppkopplade och kommunicerar med varandra.

Detta förenklar för oss människor och höjer säkerheten på våra vägar. Tekniken i fordonsindustrin tar ständigt nya steg och det ställs höga krav på kortare och effektivare utvecklingscykler.

Tillsammans med innovativa kunder är vi med och skapar aktiva säkerhetssystem, till exempel fordonståg. Fordon kopplar upp sig mot andra fordon, vilket bidrar till ökad säkerhet och minskad bränsleförbrukning. Vi utvecklar också ett 360-graders synfält runt fordon. Detta gör det möjligt att upptäcka faror och således undvika olyckor.

HiQ är även med och utvecklar miljövänliga fordon. Här är tekniken avgörande i att hitta effektiva lösningar som minskar utsläpp och förbrukning.

Exempel på kunder i detta segment är BorgWarner, Scania, Volvo Cars och Volvo Group.

Industri

Allt fler företag är totalt beroende av och ser möjligheterna med mobilitet och IT.

HiQ skapar nya affärserbjudanden och lösningar som förenklar verksamheter. Det tillverkas allt mer IT-beroende produkter och stödsystem som behöver utvecklingskapacitet, testning och kvalitetssäkring. ”Molnet” används flitigt för att effektivisera verksamheter.

HiQ har en stark förankring i detta segment och samarbetar med flera globala aktörer i detta förenklings- och förbättringsarbete. HiQ är bland annat strategisk partner till Finnair och SAS, med ansvar att hjälpa flygbolagen med utveckling, support och drift av affärskritiska crew management-system.

Exempel på kunder är ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Bombardier, Dekra, Electrolux, Empower, Finnair, Jeppesen Systems, Kuusakoski, Kerava Energy, SAS, SKF och Svevia.

Offentlig sektor

Myndigheter och offentliga organisationer arbetar kontinuerligt med att öka servicenivån och förenkla för människor.

För att göra detta utvecklas en IT-miljö som effektiviserar och stärker verk­samheten.

HiQ har arbetat med att utveckla affärskritiska IT-lösningar för myndigheter och organisationer i över tio år – något som förenklar för människor i kontakten med myndigheter.

HiQ växer inom segmentet hälso- och sjukvård och har idag ett antal ramavtal med kommuner och landsting. Genom strategi och teknik gör vi det enklare för både vårdgivare och patienter – innan, under och efter vårdbesöket. Vi ser stor potential att effektivisera inom detta viktiga segment.

Exempel på kunder: Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Post- och Telestyrelsen, Regeringskansliet, Skatteverket, Stockholms Läns Landsting, Trafikförsäkringsföreningen, Västra Götalandsregionen och finländska tullen.

Finans & försäkring

Idag vill vi kunna göra våra bankärenden enkelt, snabbt och säkert - gärna via en mobil enhet.

Detta gör att detta segment är under stark förändring. På HiQ kombinerar vi vår finanskompetens med expertis inom mobilitet och skapar konkurrenskraftiga erbjudanden inom mobila betalningar och banktjänster. Ett område där vi fortsätter att vinna uppdrag i Norden.

Swish, som HiQ utvecklat tillsammans med Bankgirot för Sveriges sex största banker, är en succé med över två miljoner användare. Swish möjliggör för privatpersoner att göra överföringar i realtid, utan bankdosor eller kontonummer.

Även i Finland är mobila banktjänster ett stort och erkänt expertområde för HiQ och vi har bland annat utvecklat världens första mobilbank med koppling till en butikskedjas bonuskundssystem.

Exempel på kunder är Bankgirot, Collector, Handels­banken, Nordea, OP Pohjola Group, S-gruppen, SEB, Skandiabanken, Swedbank, Varma och Wasa Kredit.

Medier, spel & underhållning

Dagens teknik gör att denna branch just nu förändras i mycket hög takt.

Idag kan vi spela på spel och streama högkvalitativt medieinnehåll nästan var vi än befinner oss. På HiQ använder vi oss av vår kunskap och erfarenhet från andra branscher när vi hjälper både de erfarna aktörerna och uppstickarna att skapa morgondagens lösningar. 

Till exempel växer nätbaserad TV i snabb takt. HiQ är med och utvecklar ett antal tjänster för flera TV-kanaler i Norden och övriga Europa. Dagens tittare kan själva välja var, när och hur de vill se på TV, till exempel med hjälp av den IP-TV-tjänst som HiQ hjälpt brittiska Channel 4 att utveckla.

HiQ är också med i utvecklingen av spel på nätet. Spel på nätet utvecklas ständigt och de nordiska aktörerna är framgångsrika på den globala spelmarknaden.

Exempel på kunder är Channel 4, DICE, Fintoto, GTECH, Göteborgs Symfoniker, King, MTG Radio, MTV 3 Finland, Natur & Kultur, Rovio, SBS TV, Spotify, Utbildningsradion och Veikkaus.

Försvar & säkerhet

Vi lever i en tid då försvar och säkerhet blir allt viktigare.

Världsbilden blir osäkrare och försvarsfrågan sätts högre på agendan – inte minst IT-säkerhet blir viktigare för både företag och myndigheter. HiQs erfarenhet från området är sedan grundandet för 20 år sedan mycket omfattande.

HiQ har expertkompetens och vidareutvecklar träningssimulatorer för JAS 39 Gripen, ett arbete som inleddes redan i början av 90-talet. Hundratals stridspiloter världen över har utbildats i simulatorer som HiQ är med och utvecklar.

HiQ hjälper Försvarets Materielverk med att förenkla spårningen av deras materiel med hjälp av RFID-teknik – ett högteknologiskt samarbete som har fått internationell uppmärksamhet.

Exempel på kunder i detta segment är BAE, Försvarets Materielverk, Försvarsmakten och SAAB.

Handel

Idag ser vårt shoppande helt annorlunda ut än för bara några år sedan.

Det är bekvämt och enkelt att handla online och försäljning via webb och mobil slår ständigt nya rekord.

HiQ har under flera år byggt upp en bred branschkunskap och vi är idag leverantör till ledande internationella handelskedjor. Vi samarbetar med kunden från idé och design till kvalitetssäkring inom alltifrån e-handel och mobilhandel, inköps- och logistiksystem till marknads- och försäljningsverktyg.

Exempel på kunder är ICA, Lähikauppa, Stockmann och Volvohandelns Utvecklings AB.

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom telekom?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom fordon?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom industrisegmentet?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom offentlig sektor?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom finans och försäkring?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom medier, spel & underhållning?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom försvar & säkerhet?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom området handel?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng
Våra specialistområden
Läs mer Stäng
Mobilitet
Telekom
Simulering
Partner inom digital kommunikation
Affärskritiska system
Spel och plattformar
Värdepappershandel
IT i fordon
Mobilitet

Oavsett var vi befinner oss har vi vant oss vid att vara ständigt uppkopplade via mobiltelefonen, datorn eller surfplattan. På jobbet, semestern eller på fritiden.

Vi tar det för självklart att ständigt ha tillgång till de tjänster som vi anser är viktiga. Det kan vara mailen, sociala nätverket, väderleksprognosen, mobilbanken eller favoritmusiken bara för att nämna några exempel. Gemensamt är att vi ställer stora krav på tillgänglighet, integritet, innehåll och användbarhet i tjänsterna.

HiQ erbjuder kunder i alla marknadssegment expertkompetens inom mobilitet och mobila lösningar och vi har en bred kompetens inom olika tekniska plattformar. Vi arbetar med rådgivning och strategier, applikationer, användbarhet och kvalitetssäkring kopplat till affärsnyttan i våra kunders verksamheter. Det kan till exempel vara en mobil bankapplikation för att utföra banktjänster eller en mobil e-handelsplattform för att kunna handla varor direkt i mobilen.

Telekom

Telekom innebär kommunikation mellan människor och mellan människor och system.

System kommunicerar med varandra utan människors inblandning. Det handlar om att din dator, spelskonsol, mobil, musikanläggning, TV och annat ska fungera och kommunicera med omvärlden.

HiQ har sedan länge en stark position inom telekom och arbetar med de flesta leverantörer av system, mobiltelefontillverkare, operatörer i Norden. Vi ser en fortsatt stark konvergens mellan internet, media, underhållning och mobilitet. Här spelar telekomtekniken en central roll när informationsöverföring med hjälp av IP växer. HiQ verkar mitt i den konvergensen.

Ett exempel är utvecklingen av Dreamparks nästa generations IP-TV portal. TV distribuerad över IP-nät via en ny sorts hybridbox kommer att ge tittarna tillgång till ett brett utbud av TV-kanaler, internet, hyrfilmstjänster, Facebook och Twitter direkt i TVn. Framöver blir det även möjligt att spela in program direkt i mobiltelefonen eller surfplattan.

Simulering

Ett av de specialistområden där HiQ har längst erfarenhet är simuleringsteknik. Vi är ledande i Norden inom utveckling av mjukvara för simulerade miljöer och arbetar med många kunder inom området.

Alltsedan JAS Gripen togs fram har vi varit med och utvecklat simulatorer för utbildning och träning av piloter. Detta är ett uppdrag där HiQ fortfarande arbetar med utvecklingen vartefter flygplanet och tekniken utvecklas. En intressant detalj med just JAS Gripen-projektet är att simulatorn använder samma systemprogramvara som det riktiga flygplanet.

Vi utvecklar också simulatorer som används vid utveckling och test av nya mobiltelefoner och IT-lösningar i bilar. Ett annat exempel är när vi hjälpte Forsslund Systems, KTH och Karolinska institutet att utveckla en oralkirurgisk tandläkarsimulator. Simulatorn används av tandläkarstudenter för att praktiskt öva kirurgiska ingrepp.

Partner inom digital kommunikation

På bara några år har vårt sätt att kommunicera förändrats. För att möta nya utmaningar och behov har HiQ idag ett starkt team i form av en digital byrå som hjälper våra kunder att bli ännu starkare i sin digitala kommunikation.

Kommunikation sker idag allt mer online och på flera olika plattformar. Detta skapar uppdrag för HiQ, som allt oftare utnämns till digital och strategisk partner. Med expertis kring både teknik, kommunikation och affär och gedigen erfarenhet från flera marknadssegment och specialistområden vinner HiQ mark på den digitala marknaden. HiQs digitala byrå är uppbyggd av team som många gånger jobbar i projekt som ställer höga krav på innovation, kreativitet och tekniskt kunnande och består av bland annat creative directors, art directors, användbarhetsexperter, interaktionsdesigners och copywriters.

Partnerskapet skräddarsys för att på bästa sätt stötta kundens affär. Det innebär att vi blir en långsiktig samarbetspartner till organisationer som ser IT och kommunikation som affärskritisk för att nå framgång. Det sker också i form av en avgränsad del i projekt då vi jobbar tätt ihop med till exempel reklambyråer för att nå bästa resultat för kunden.

Affärskritiska system

IT erbjuder stora möjligheter för företag och myndigheter att förbättra och förenkla sina verksamheter.

Många företag har en stark koppling till sina IT-system. Banker och försäkringsbolag är helt beroende av att IT-systemen för till exempel betalningar och andra elektroniska överföringar fungerar. Våra myndigheter behöver stödsystem för att hålla ordning på sin verksamhet och att tjänsterna till oss medborgare fungerar.

För Skatteverket har man genom IT gjort det möjligt att erbjuda bättre och enklare service. Elektroniska blanketter, deklarationer och ansökningar gör Skatteverkets tjänster lättanvända.

HiQ utvecklar system med höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet som är affärskritiska för hela verksamheten. Ofta handlar det om system som aldrig får stanna, till exempel system för aktiehandel eller ärendehanteringssystem för myndigheter. Det kan också vara logistiklösningar för transportföretag eller handelsföretag.

Spel och plattformar

Idag finns en uppsjö av interaktiva onlinespel. Skraplotter finns idag i mobiltelefonen, poker gör succé på surfplattan och många nyheter är på väg.

Vi arbetar med interaktiva spel för till exempel vadslagning och sportspel. Efterfrågan på interaktiva spelalternativ ökar, framförallt inom området sportspel.

Vi är ledande i Norden och utvecklar och implementerar plattformar för spel samt själva spelen. Vi utvecklar också avancerade lösningar för att hantera säkerhet, tillgänglighet och prestanda. Bland våra kunder finns etablerade välkända nordiska spel- och vadslagningsföretag samt GTECH, den världsledande leverantören av IT-lösningar och tjänster till spel- och lotteribranschen.

Värdepappershandel

Inom området finans är HiQ specialiserade på värdepappersservice.

Inom detta område har vi gjort mängder av projekt och uppdrag, från strategi, system till förvaltning. Det viktigaste för våra kunder är oftast effektivitet – hur vi får processen att gå snabbare, hur vi får den mer kontrollerad eller hur vi minskar risken. Tack vare HiQs förståelse för värdepappersflödena, kan vi hitta svaren på dessa frågor. Vi har specialistkompetens inom hela flödet från order och avslut till clearing och settlement.

Vi tillför kunden kunskap om hela kedjan av affären. Finansbranschen är komplex och oftast har man bara möjlighet att fokusera på och förstå en del av marknaden. Vi på HiQ har en förståelse för helheten. Därför kan vi på kort tid hitta effektiva, säkra lösningar som uppfyller alla standarder och lagkrav som finns, från orderläggning till att affären är färdig och registrerad. Helhetssynen spar både pengar och tid för kunden, som snabbt kan komma igång och arbeta med nya affärsmöjligheter.

IT i fordon

Nya fordon som kommer ut på marknaden är fullmatade med IT och teknik.

Det kan vara ett informationssystem för föraren om hur bilen mår, ett navigationssystem eller underhållning för passagerarna. Ett fortsatt växande område är aktiv säkerhet. System där bilen bromsar av sig själv när något kommer i vägen eller möjligheter till bättre sikt i mörker.

HiQ hjälper fordonstillverkare och underleverantörer till fordonsindustrin att utveckla plattformar, system och tjänster för fordon. Både för kommunikation mellan olika enheter i bilen och för kommunikation till och från bilen. Vi är väl positionerade inom områden som infotainment, aktiv säkerhet, telematik och användbarhet.

Ett annat växande område, där HiQ har lång erfarenhet, är mobilitet och digitala kanaler. Vi utvecklar också motorstyrsystem, produktionssystem och diagnostiklösningar där vi bland annat levererat ett nytt produktionssystem, för en ledande global fordonstillverkare. Genom vårt breda erbjudande till fordonsindustrin sparar HiQs arbete både liv och pengar.

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom mobilitet?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom telekom?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom simuleringsteknik?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig som partner inom digital kommunikation?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom affärs- och verksamhetskritiska system?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom spel och plattformar?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom värdepapperhandel?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom IT i fordon?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng
2
0
0
Läs mer Stäng
JOBBFILTER
Läs mer Stäng
Spontanansökan
Läs mer Stäng
Visa fler


SPÄNNANDE UPPDRAG OCH KUL PÅ JOBBET

På HiQ jobbar vi varje dag för att förenkla människors liv med hjälp av IT, samtidigt som vi utvecklas och har kul på jobbet. Tekniken är vårt verktyg för att lösa komplexa utmaningar och göra skillnad i människors vardag, till exempel när vi skapar innovativa tjänster som Swish eller när vi utvecklar aktiva säkerhetssystem i bilar – system som räddar liv.

Här jobbar du med spännande uppdrag i en mängd olika branscher, och du ingår i ett nätverk av Sveriges vassaste och skönaste IT-konsulter. Konsulter som kommer att bli dina vänner, bollplank, bandmedlemmar och träningskompisar. På HiQ får du möjligheten att ständigt stärka din kompetens och lär dig mer om den senaste tekniken.

Vi har en stark företagskultur och jobbar hårt för att våra medarbetare ska må bra och känna att de utvecklas. Vi blir stolta när HiQ rankas högt som arbetsgivare och vi har flera gånger utnämnts till Sveriges Bästa IT-konsult av Veckans Affärer.

Om du också brinner för att förenkla och skapa resultat som bidrar till en bättre och roligare värld; varmt välkommen!

Läs mer Stäng
Läs mer Stäng

HiQ ett av Sveriges karriärföretag”Med insikten att mångfald stärker ett företag ser IT-konsultbolaget HiQ fördelen i människor med olika bakgrunder och har under de senaste 15 åren investerat kraftigt i deras medarbetare. Genom satsningen HiCollege får medarbetare genom utbildningar möjligheten att utvecklas och tillsammans skapa bättre lösningar för HiQs kunder. Som ett resultat av engagemanget för deras medarbetare utses HiQ härmed till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2015.”

Läs mer Stäng
A Brilliant Day with HiQ

Läs mer Stäng

VI LEVER EFTER VÅRA VÄRDERINGAR

HiQs värderingar - resultat, ansvar, enkelhet & glädje - genomsyrar varje projekt, varje dag. Värderingarna skapar en konkurrensfördel och en roligare vardag, både för oss och för våra kunder.

Resultat

Vår uppgift är att leverera vad våra kunder behöver. Att skapa resultat och göra våra kunder nöjda är grunden i allt och vi följer upp detta för att ständigt kunna utvecklas och bli ännu bättre.

Ansvar

Att vara en god förebild och ta ett personligt ansvar, både för sitt team och för helheten, är en självklarhet för våra medarbetare. Det innebär att vi levererar rätt saker i rätt tid och att vi många gånger överträffar kundens förväntningar.

Enkelhet

Vi gillar att ta oss an svåra utmaningar och med avancerad teknik förenkla i människors vardag. För oss är enkelhet ett ledande ord som gör oss kreativa. För våra kunder innebär enkelhet att vi är tillgängliga, snabba och inte tvekar att föreslå förbättringar. Enkelhet är vår tids innovation.

Glädje

På HiQ tror vi på glädje och mångfald. Har man roligt på jobbet och kan vara sig själv presterar man bättre. Vi har kul när vi jobbar tillsammans med våra kunder och det syns i resultaten vi skapar.

Läs mer Stäng
3