MediCarrier

Mer tid till patienten med unik e-handelslöning

MediCarrier, Region Stockholms distributör för sjukvårdsprodukter, stod inför utmaningen att förenkla och modernisera beställningen av vårdartiklar. Med grundsyftet att vårdgivare ska spendera mindre tid framför datorn och mer tid med patienter skapade HiQ och SQLI Nordics en unik e-handelslösning som tydligt sparar tid för användarna inom vården.

Utmaning

Vårdgivare och sjukhus är beroende av en effektiv process för distribution av vårdprodukter. MediCarrier, som distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar till Region Stockholms hälso- och sjukvård, upplevde ett behov av att öka takten i digitaliseringen och bli mer agila i sitt sätt att arbeta. Inte minst blev det ökade trycket under pandemin en viktig drivkraft till förändring. Några av utmaningarna var komplexa beställningsprocesser, svårt att hitta och lära sig mer om produkter och att det gamla systemet hade dålig eller ingen spårbarhet.

Uppdrag

MediCarrier gav HiQ och SQLI Nordics i uppdrag att modernisera och förenkla och snabba på beställningsprocessen, med grundsyftet att vårdgivare ska spendera mindre tid framför datorn och mer tid med patienter. Som en offentlig tjänsteleverantör krävs också extra omsorg om datasäkerhet. HiQ har dessutom ansvar för förvaltningen och vidareutvecklingen av den framtagna plattformen och hemsidan.

Lösning

Med ledorden självservice, tillgänglighet och användarvänlighet har HiQ och SQLI Nordics uppgraderat Region Stockholms och MediCarriers tidskrävande PDF-katalog genom att utveckla en världsunik e-handelslösning, baserad på Optimizely PIM i kombination med Optimizely Customized Commerce. Den nya produktkatalogen tog ett år att utveckla och innefattar en modern e-handelsplattform och ny användarvänlig hemsida.

Den nya e-handelsplattformen är en tekniskt komplex lösning. Produktkatalogen i sig hanterar en volym på över 15 000 sjukvårdsartiklar från drygt 260 upphandlade leverantörer. Genom att använda Optimizely PIM kan MediCarrier accelerera det som oftast är en tidskrävande uppgift – att hantera produktkatalogen. Och genom att kombinera Optimizely PIM med Optimizely Customized Commerce är den nya lösningen skapad på en framtidssäkrad teknik-stack med hög prestanda och tillförlitlighet.

Utöver en mer användarvänlig lösning har affärssystem och e-handel från ett tekniskt perspektiv också separerats, till en modulbaserad setup för att skapa förutsättningar för enklare implementationer, uppgraderingar och effektivare förvaltning i framtiden.

”Det är av yttersta vikt att vården enkelt kan tillhandahålla de artiklar de behöver i sitt arbete. Att förnya processen för produktbeställning är ett viktigt steg vårt utvecklingsarbete till en helt modern organisation som stöttar vården på bästa sätt, och med det har vi lagt en viktig pusselbit.”

Mattias Ahlqvist, CIO på MediCarrier

Resultat

Projektet gick live sommaren 2023 och var direkt en stor framgång. Lösningen sparar ungefär 20 000 arbetstimmar per år, som tillåter vårdgivare att fokusera på patienter istället för administration. E-handelsplattformen har vid flera tillfällen uppmärksammats. Dels som en av finalisterna i kategorin Årets Projekt på Di Tech Excellence Awards 2023 – som uppmärksammar projekt som har levererat mätbara resultat och tydligt värde till organisationen. Dels som vinnare i kategorin ”Best Buying Experience” på Optimizely Customer Awards 2023.