Nya bris.se – för barn, av barn

Bris har länge märkt ett ökat tryck på sina kontaktvägar för barn och unga till kuratorerna. Den allmänna oron i samhället har ökat, med händelser som gängkriminalitet, krig i Ukraina och Gaza, samt ett ekonomiskt läge som gör att många familjer upplever en alltmer ansträngd vardag. Det här har lett till att behovet av Bris stödfunktioner är rekordhögt.

Utmaning

HiQ fick uppdraget att hantera en inledande utmaning – barn och unga kan chatta med kuratorer på bris.se, men nådde sällan fram på grund av en överfull kö och avhopp pågrund av långa väntetider. Dessutom visade det sig att all den information och självhjälp som finns tillgänglig på hemsidan var svår att hitta, vilket bidrog till ett ännu högre tryck på chatten.

Lösning

För att förstå utmaningarna och behoven utifrån barnens perspektiv genomförde vi en rad olika tester kring användbarhet och logik i navigationen för de olika åldersgrupperna. Baserat på observationer och lärdomar från testerna tog vi fram ny design, struktur och funktioner som kontinuerligt testades iterativt i nära samarbete med användargrupperna. Under varje iteration genomfördes samma tester för att utvärdera förändringar i de kvalitativa och kvantitativa testresultaten.

Resultat

En helt ny hemsida för Bris, anpassad efter barnens behov och förmågor. Gång på gång överraskades vi över hur barnens beteende och preferenser skiljer sig från vedertagen praxis – allt från att de föredrar långa scrollsidor till att menyn och navigationen helst ska ligga i botten, anpassad för små händer.

Tillsammans med Bris har vi nu tagit fram  en plattform där barn och unga kan engagera sig, hitta information lättare och snabbare få den hjälp de behöver. Resultatet är inte bara en ny och finare webbplats; det har också förbättrat möjligheterna för barn och unga att få rätt stöd och vägledning när de behöver det som mest

”Vi är mycket glada att kunna erbjuda våra barn & unga ett effektivare stöd för de som behöver oss. HiQ har levererat en en lösning som tydligt anpassat sig efter barnens önkemål och samtidigt effektiviserat arbetet för våra kuratorer.”

Binaji Marouf, Kommunikations- och påverkanschef på BRIS

Leveranser

UX-design, Art Direction, Digital design, Webbdesign, Informationsarkitektur, Användartester, Prototyping, Tillgänglighet, WCAG