Offentliga ramavtal

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv. Vi är glada och hedrade att ha flera ramavtal med myndigheter och offentliga organisationer som kontinuerligt jobbar för att öka nivån av service och göra människors liv enklare.

Några exempel på våra nuvarande kunder är: Skatteverket, SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), Kammarkollegiet, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, HaV (Havs- och Vattenmyndigheten), IMY (Integritetsskyddsmyndigheten), Svenska Försvarsmakten och Statliga Kontor. HiQ´s konstulttjänster används i både form av resurstjänster och uppdragstjänster.

Kammarkollegiet

HiQ har flera ramavtal med Sveriges äldsta myndighet – Kammarkollegiet. Det senaste ramavtal avser IT-konstulttjänster inom IT-konsultlösningar, säkerhet i IT och IT-projekt och verksamhetens IT-behov.

HiQ har också ett ramavtal med Kammarkollegiet inom programvara och tjänster som rör vård, skola och omsorg.

IT-konsulttjänster

Länkar till våra ramavtal inom IT med Kammarkollegiet:

IT-konsulttjänster – IT-konsultlösningar

IT-konsulttjänster – Verksamhetens IT-behov

IT-konsulttjänster – Säkerhet i IT och IT-projekt

IT-konsulttjänster – Arkitektur och Utveckling

För frågor angående ramavtalen, kontakta en av kontaktpersonerna som finns längst ner på sidan.

Contact us!

We’d love to hear from you

Choose office or contact HiQ International in Stockholm if you are in doubt.