Vaska fram guldet i din data – så förändrar AI-revolutionen er verksamhet

Vaska fram guldet i din data – så förändrar AI-revolutionen er verksamhet Techlandskapet förändras snabbt och få ämnen väcker så mycket uppmärksamhet som AI och generativ AI (GAI). I en färsk keynote lyfter Jensen Huang, vd för NVIDIA, och Ali Ghodsi, vd för Databricks, fram den transformativa potentialen i tekniken. Här är några av höjdpunkterna från presentationen, tillsammans med spaningar från en av våra experter.

Din data är en outnyttjad guldgruva

Jensen Huang beskriver företagets egen data som en riktig guldgruva, och det perspektivet känner vi igen från samtal i styrelserum och media. Alla företag, oavsett storlek eller bransch, sitter på en värdefull tillgång: all data som samlats in genom åren. Fram tills nyligen har företag haft begränsade möjligheter att omvandla datan till konkreta och användbara insikter. Men det är på väg att förändras.

De senaste tio årens utveckling av avancerad AI och maskininlärning (ML) har ändrat spelplanen. Nu har företag de verktyg som krävs för att dyka djupare i datan och upptäcka mönster, trender och insikter som tidigare varit osynliga. Den möjligheten är inte bara användbar – den kommer att vara en kritisk faktor för konkurrenskraft på en alltmer datadriven marknad.

AI för alla

En riktigt spännande utveckling inom AI är framväxten av open source-modeller. Verktyg som Llama 3, och nyheter från företag som Databricks, gör att AI idag är mer tillgängligt än någonsin. Den här demokratiseringen öppnar för ett globalt skifte där företag av alla storlekar drar nytta av kraften i AI.

”Den här utvecklingen är såklart extremt spännande. Samtidigt vill vi inte att AI ska vara något exklusivt som bara används av techgiganter och bolag med en stor utvecklingsbudget. Vi vill att alla företag ska dra nyttja av AI för att förbättra verksamheten, höja kundupplevelsen och driva innovation. Alla företag måste vara på tårna för att förstå hur de kan komma i gång”, säger Shahin Atai, Head of AI på HiQ.

Kraften i samarbete

Ett exempel på hur viktiga strategiska partnerskap kommer att vara för att driva innovation inom AI är samarbetet mellan NVIDIA och Databricks kring införandet av GPU-accelererad databehandling på AI-området. Här ser vi att det kommer komma fler samarbeten både lokalt och globalt.

Framtidens företag – tillverkare av intelligens

En av de mest tankeväckande insikterna från föreläsningen var Jensen Huangs förutsägelse att alla företag kommer att bli “tillverkare av intelligens”. 

Det skiftet förändrar i grunden hur företag fungerar och skapar värde.

I det nya paradigmet kommer företag inte bara att leverera varor och tjänster, de kommer att vara ”intelligensproducenter”. Genom att använda AI för att bearbeta och förädla data kommer företag att ta fram insikter som driver beslutsfattande, förbättrar produkter och tjänster, ompaketerar befintliga erbjudanden och skapar nya.

HiQ’s perspektiv

På HiQ följer vi trenderna i realtid i samarbetet med våra kunder. Här är ett antal tankar kring läget idag, och hur utvecklingen påverkar företag:

 1. Komplexiteten av data. Många av våra kunder brottas med komplexa datamiljöer där data ofta ligger i silos. Det skapar knutar i verksamheten vilket kan hindra effektiviteten och begränsa vilka insikter som kan skapas ur datan.
 2. AI som prioriterad kostnad. AI och GAI håller på att bli högprioriterade kostnader för många organisationer. Det skiftet ställer krav på en accelererad utveckling av IT-infrastruktur och modernisering av kapaciteten för datahantering.
 3. Behov av förberedelse. Potentialen i AI är enorm, men många organisationer är inte mogna för att dra nytta av den fullt ut. Det kräver en hel del förberedelse att bli redo för AI, och kunna avgöra var AI skapar störst värde.
 4. Vikten av engagemang. Att lyckas med AI handlar inte bara om tech, det handlar om mänskligt engagemang. Ett tajt samarbete mellan olika avdelningar krävs för att identifiera use cases, och för att utforska – på både ett strategiskt och etiskt plan – vilket värde AI kan skapa.
 5. Börja smått, tänk stort. Jensen Huang menar att nyckeln är att ”bara sätta i gång”. Vi rekommenderar att börja med små, avgränsade AI-projekt samtidigt som man utvecklar en bredare strategisk vision.

Kom igång med AI

Hur ska företag närma sig ett införande av AI utifrån dessa insikter? På HiQ rekommenderar vi sex steg:

 1. Utvärdera er beredskap för AI. Innan ni tar er an AI-projekt behöver ni förstå er kapacitet och era begränsningar. Det kräver en utvärdering av datastrukturen, de tekniska kunskaperna och organisationens kultur.
 2. Identifiera vilken data som är ert guld. Bjud in olika avdelningar för att förstå vilken unik och värdefull data som finns i organisationen. Det kan handla om kundinteraktion, nyckeltal från verksamheten eller branschspecifik information.
 3. Börja med de use cases som gör störst skillnad. Hitta områden där AI kan leverera stort värde, snabbt. Ett exempel som lyftes fram i presentationen var automatisering av kundtjänst, vilket ofta är en bra start. Som Jensen Huang uttrycker det: ”Just nu ser vi att mängden data ökar ungefär tio gånger vart femte år. Det skulle inte förvåna mig om kundtjänst driver data att växa hundra gånger vart femte år framöver”.
 4. Investera i datainfrastruktur. Säkerställ att du har den infrastruktur som krävs för att hantera belastningen som AI skapar. Det kan handla om att uppgradera lagringssystem, implementera datalager eller börja jobba med molnet.
 5. Främja en kultur av AI-kunskap. Uppmuntra anställda på alla nivåer att lära sig om AI och att förstå vilken potential som finns i er bransch.
 6. Hitta strategiska partners. Överväg att samarbeta med techleverantörer och konsulter som kan bidra med expertis och öka takten på er AI-resa.

”AI-revolutionen är här och den förändrar hur företag jobbar. Genom att förstå vilken guldgruva er data är, och använda AI för att skapa värde ur den, kan ni placera er i längst fram i den här nya fasen av intelligensproduktion. På HiQ brinner vi för att guida våra kunder rätt i i AI-landskapet – oavsett om du precis har påbörjat din AI-resa eller vill skala upp aktiviteter som redan görs”, säger Shahin Atai på HiQ.

Framtiden tillhör dem som kan omvandla data till intelligens. Är du redo att vaska fram guldet i er data? 

Nu har du läst andra artikeln i vår AI-serie. Läs del 3, som handlar om revolutionen av AI-infrastruktur och framtiden för tech i större verksamheter här. Har du inte läst del 1, om hur du styr rätt i AI-landskapet kan du göra det här.