Barn & ungas digitala preferenser – långt ifrån det vi vuxna kallar praxis

Att ta fram digitala tjänster för barn och unga kan vara riktigt knepigt om du vill uppnå ett engagerat deltagande och erbjuda en intuitiv och lättanvänd upplevelse. När vi på HiQ jobbar i uppdrag för bland annat barnrättsorganisationer, spel- & gamingindustrin, public servicebolag, skol- och utbildningssektorn samt inom hälsa- och sjukvård lär vi oss ständigt nya saker kring tillvägagångssätt och lösningar för morgondagens digitala användare. Ta del av de viktigaste lärdomarna från femton års erfarenhet av att arbeta med gruppen.

Att ta fram digitala tjänster för barn och ungdomar kräver inte bara en estetiskt tilltalande design utan även en djup förståelse för deras behov och beteendemönster. Inte sällan ligger gruppens preferenser långt ifrån det vi kallar praxis, och det en vuxen tycker känns intuitivt och logiskt kan vara direkta motsatsen för en 14-åring. 
 
Det mest uppenbara, men också ofta det mest svårlösta, faktum är att det är väldigt stor skillnad på den ibland slarvigt hopklumpade gruppen ”barn & unga”. Det är extremt stor skillnad på en 9-årings och en 16-årings behov och preferenser, så hur designar man en tjänst som ska tilltala 9-åringen men inte kännas för barnslig för 16-åringen? Hur ska information presenteras för att uppfattas logisk för dem båda? 
 
En viktig utgångspunkt är att alltid sträva efter att jobba nära barnen. Att anpassa processer, designlösningar och struktur efter deras behov och logik – vilket ofta blir något helt annat än vad du trott och vad som anses vara best practice i andra användargrupper. Här är några take aways att alltid ha med dig. 

Innovativ interaktivitet

Sträva efter att få in innovativa och interaktiva element som inte bara underhåller utan också främjar lärande och utveckling. Använd teknologin som ett verktyg för att inspirera, utbilda och till och med distrahera. Bris hade till exempel utmaningar med att barnen som stod i den digitala kön till chatten snabbt tappade tålamod och lämnade tjänsten. Lösningen blev “Formulera Dina Tankar”– en funktion som möjliggör för barnet som står i kö att börja formulera sig och förbereda inför samtalet med kuratorn, antingen med fritext eller färdigformulerade svarsalternativ som hjälper barnet att sätta ord på sina känslor. Samtidigt får kuratorn bättre förutsättningar att stötta barnet i chatten med en kortare startsträcka. 
 

Designer, kämpa!

Det finns nog ingen annan användargrupp som slänger ur sig feedback så ärligt, rakt på sak och användbart som barn och unga gör. De ger ofta upp snabbt, och skyller då gärna på designen, inte sig själva. Med all rätt. Så häng inte läpp för att ett designkoncept sågas vid fotknölarna, det är genom att släppa in barnen i test- och designprocessen som vi får reda på hur man utformar engagerande tjänster för dem – på riktigt. 

Flera skärmar, ofta samtidigt  

Eftersom barn och unga använder en mängd olika enheter bör vi alltid se till att designen är fullständigt responsiv och anpassningsbar för att ge en enhetlig upplevelse oavsett plattform. Var inte rädd för långa scrollsidor på mobil, ofta ser vi att det är så användargruppen vill skanna av sidorna, men kom ihåg att små händer föredrar när navigationen placeras i botten på mobilskärmen. 

Lyssna mellan raderna

Barn och unga tenderar att ganska snabbt döma ut en tjänst om de uppfattar den som ologisk eller svårnavigerad, men vi ser också exempel på där användargruppen, i mycket större grad än vuxna, hamnar i att vilja prestera. Det kan till exempel komma fram i situationer när barnet trots uppenbara svårigheter att navigera eller hitta i en tjänst svarar att det var “jättelätt”. Inte så konstigt egentligen, barnet har ju faktiskt hittat rätt till slut och vill gärna poängtera att hen “klarade uppgiften”. A for effort!  

Iterera, iterera och iterera

Implementera en iterativ designprocess som möjliggör kontinuerlig utvärdering och anpassning. Barn och unga utvecklas i ljusets hastighet, och våra lösningar bör (försöka) att hänga med i den och de referensplattformar som gäller för stunden. Det som var rätt igår kan vara såååå cringe imorgon… 


Vill du veta mer om hur vi på HiQ kan hjälpa er att omdefiniera digitala upplevelser för barn och unga genom att kombinera kreativitet, säkerhet och användarcentrerad design? Kontakta Poja.Daroui@hiq.se och låt oss tillsammans skapa framtidens digitala värld för nästa generation. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig