Så här gör HiQ för att hjälpa dig och ditt företag

När konkurrensen hårdnar och kraven från lagstiftare, ledning, konsumenter, kunder och leverantörer ökar blir det ännu viktigare att utveckla felfria och säkra mjukvaror. Mer och mer IT och OT (Operations Technology) kopplas ihop och upp för att industriföretag ska kunna skapa mer och bättre värden för sina kunder. Samtidigt minskar toleransen för fel på samhällsbärande industriell mjukvara. Den digitala transformationen av industriföretag är nödvändig, och det gäller att samarbeta tätt med expertis som tänker och gör rätt från början.

Traditionellt när man bygger industriell mjukvara brukar IT-projekten ha start och stopp och en förutbestämd budget. Det arbetssättet begränsar ofta anpassningsfriheten för att utveckla den värdefullaste och säkraste mjukvaran.

Produkt i stället för projekt

För att bygga mjukvaran kostnadseffektivare och rätt från början är det viktigt att tänka och jobba utefter produkt eller tjänst snarare än i ett avgränsat projekt. Det är också nödvändigt att utveckla cybersäkerhet och säkerhet från början. Ett sätt att komma åt det är att leverera fungerande mjukvara kontinuerligt och att testa och kvalitetssäkra den skalbara tekniklösningen redan från start.

mindset för förändring

Det finns ett tydligt samband mellan företag som stöttar digitala satsningar och de som uppnår affärsvärde genom satsningarna. I dagens och framtidens digitala organisationer är alltså öppenhet för förändring genom digital transformation en framgångsfaktor. För att ändra beteenden, processer och arbetssätt på bästa sätt krävs det att ledningen stöttar den digitala förändringen, prioriterar resurser dit och kommunicerar varför det är nödvändigt. 

Fem steg i din digitala transformation

För att navigera i din digitala resa kan du utgå från dessa fem steg.

  1. Analysera behov, syfte och förväntande effekter innan ni går in i att definiera lösning.
  2. Designa förslag på lösningar utifrån behov.
  3. Utveckla eller köp in systemlösningen baserat på behov, syfte och förväntade effekter.
  4. Implementera och integrera i verksamheten.
  5. Utvärdera, följ upp och facilitera förändringen.

Unika lösningar som kunderna tar patent på

HiQ har samarbetat i mer än 25 år med kunder som utvecklar kritiska applikationer. Genom att jobba med produkter och tjänster som mål bygger vi unika lösningar som kunderna ofta ska ta patent på. Vi bidrar bland annat till att implementera autonom körning och förarassistans i fordon och vi har byggt och utvecklat IT-lösningen för Swish, som är typiska lösningar som måste fungera felfritt och vara säkra.

Så samarbetar vi med kunderna

Att bygga unik mjukvara för industriföretag kräver inte bara teknisk skicklighet utan också en kultur av ständig förbättring för att skapa bästa möjliga produkter och tjänster. Här är fem viktiga punkter i vårt samarbetssätt.

1. Kontinuerlig feedback och kommunikation

En öppen och ärlig kommunikation är nyckeln till framgång, så vi har en miljö där feedback flödar fritt. Då kan vi snabbt identifiera och åtgärda problem och förbättra våra processer.

2. Automatisering av testning och deployment

För att mjukvaran ska hålla högsta kvalitet och levereras snabbt och effektivt använder vi oss av kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD). Genom att automatisera testning och deployment kan vi snabbt upptäcka och rätta till fel, vilket ökar produktiviteten och kvaliteten.

3. Agil arbetsmetodik

Vi anpassar oss snabbt till förändringar tack vare agila arbetsmetoder. Genom korta utvecklingscykler och regelbundna iterationer kan vi fokusera på att leverera användbara funktioner och att kontinuerligt förbättra våra processer.

4. Utbildning och kompetensutveckling

För att kunna leverera den bästa möjliga mjukvaran investerar vi i utbildning och kompetensutveckling för våra teammedlemmar. Genom att hålla oss uppdaterade inom teknologier och metoder har vårt team den kunskap och de färdigheter som krävs för att lyckas.

5. Mäta och analysera prestanda

Vi använder verktyg och metoder för att kontinuerligt mäta och analysera vår prestanda. Då kan vi identifiera flaskhalsar och göra välgrundade beslut om förbättringar. Det hjälper oss att optimera våra processer och leverera högkvalitativ mjukvara på ett effektivt sätt.

Vi hjälper dig gärna

Vill du veta mer om hur vi på HiQ kan hjälpa dig och ditt företag? Hör av dig så träffas vi och går in på detaljerna, det är det vi gillar.

Bli konsult

Kontakta oss!

Vi ser fram emot att hjälpa dig

Välj kontor eller kontakta HiQ International i Stockholm om du är tveksam.