Essity

Genväg till effektiv hygien

Ett förenklat system introducerar nya kunder till datadriven hygien

2014 lanserade Essity varumärket Tork Vision Cleaning, en digital lösning som möjliggör datadriven hygien. Med det komplexa systemet får användaren tillgång till statistik om utvalda utrymmen, detta genom bland annat personräknare, tvålpumpar och sensorer.

Huvudsystemet

Tork Vision Cleaning är ett komplext och omfattande system som med hjälp av realtidsdata möjliggör effektiva rengöringsrutiner.

Även om Essitys kunder har kunnat se fördelarna med datadriven hygien har det funnits en utmaning i att få dem att börja använda Tork Vision Cleaning. Vissa har inte känt sig helt redo, medan andra inte har tillräckligt stora anläggningar för att motivera ett så omfattande system.

Offentligt badrum med grå väggar och tre män i. Sensor från Tork Starter Kit över dörren.
Tork Vision Cleaning baseras på realtidsdata

Nya möjligheter

2022 påbörjade HiQ och Essity en lösning tillsammans: Starter Kit, en nedskalad version av Tork Vision Cleaning. Tanken var att kunden skulle få möjlighet att prova fördelarna med datadriven hygien innan de investerade i det storskaliga systemet.

Exempel på data från systemet Starter kit.
Essity Starter Kit

Vad ingår?

En maskinvara skickas ut till kunden som genom enkla instruktioner får möjlighet att installera systemet. Genom en webbplats får användaren sedan tillgång till statistik och information insamlat av bland annat två personräknare. Via hemsidan kan kunden följa två typer av data, en live-vy samt en historisk vy. Den historiska datan hjälper kunden att identifiera vilka tider och dagar det utvalda utrymmet används mest. Det finns även möjlighet att sätta en gräns för hur många personer som kan passera innan det behövs någon typ av service, till exempel rengöring, påfyllning eller tömning. Live-vyn visar i sin tur rummets nuvarande status och ett eventuellt behov av omedelbara insatser. Genom Tork Starter Kit sänks kraven på hur mycket tid och pengar kunden behöver lägga ned för att använda datadriven hygien. Systemet ger även Tork möjlighet att expandera sitt varumärke till nya kunder.

Hårvara för Tork Starter Kit.
Hårdvara för Tork Starter Kit

Resultat

Genom Tork Starter Kit sänks kraven på hur mycket tid och pengar kunden behöver lägga ned för att använda sig av datadriven hygien. Systemet ger även Tork möjlighet att expandera sitt varumärke till nya kunder.  

”Tork People Counter Starter Kit är ett tydligt exempel på hur en komplex produkt kan bli mer lättillgänglig i en nedskalad version”

Peter Blomström, Global Brand Director Services at Essity Hygiene and Health

Iphone med systemet Starter Kit på skärmen.
Översikt av data