RCL Holding AB

Säkerställd framgång för RCL Holding

En enkel, snabb och säker förvärvsprocess med Technical Due Diligence

En avgörande investering 

När investeringsbolaget RCL Holding skulle förvärva Sefina Pantbank AB fanns det ett behov av att analysera följande utmaningar och risker;

– Den övergripande programvarustatusen.

– Eventuella risker ur ett IT-perspektiv.

– Möjligheten att använda programvaran inom fler områden.

– Det eventuella behovet av investeringar vid kortsiktiga lösningar eller föråldrade system.

Ett tryggt ramverk

HiQ fick därför i uppdrag att analysera huruvida Sefina använde sig av vedertagna och effektiva processer inom IT, med högst fokus på mjukvaru-, och produktutveckling. Teamet fick också i uppdrag att förbereda en lista över eventuella rekommendationer samt kostnadsuppskattningar baserat på resultatet.
Med hjälp av HiQs framgångsrika ramverk Technical Due Diligence (TDD) inleddes en systematisk och övergripande analys av alla relevanta områden som omgav affären. Ramverket inkluderar bland annat analys av dokumentation, intervjuer med nyckelpersonal samt regelverk för hantering av fakta och tolkning.

En smidig förvärvsprocess

Efter endast 3 veckor levererade HiQ svar på de avgörande frågorna tillsammans med omfattande analys och utvärdering inom följande kritiska aspekter:

– IIT, produktstyrning och utvecklingsplaner.

– Uppbyggnad, teknik och arkitektur.

– IT-infrastruktur.

– Intern kompetens och nyckelpersonal.

– Befintliga arbetsmetoder.

– Tekniskt efterlevnadsarbete och analys av IT-relaterade kostnader.

– Nuvarande säkerhetsnivå.

Den presenterade rapporten inkluderade även utvärdering av alla nödvändiga förbättringar, vilket gav kunden en direkt förståelse för risker kopplade till förvärvet, samt gav dem en förhandlingsposition i budprocessen. Utöver detta framhävdes även konkreta KPI:er på hur företagets värde kunde höjas över tid.
Sammanfattningsvis minskade HiQs ramverk HiQ’s Technical Due Diligence riskerna kopplade till förvärvet, samt gav RCL Holdings möjlighet att öka Sefinas värde i framtiden.