Affärsnära AI

På HiQ går vi bortom buzzwords och levererar konkreta AI-lösningar som gör verklig skillnad för ert företag. Oavsett om ni utforskar AI för första gången eller vill förbättra era befintliga digitaliseringsinsatser, erbjuder vi expertis och vägledning för att göra det möjligt.

Vår AI-tjänst börjar med att granska er nuvarande infrastruktur för att hitta möjligheter till förbättringar. Sedan anpassar vi era system för att säkerställa att de är AI-redo och passar era affärsmål. Strategin säkerställer att vi kan bygga en robust AI-miljö som enkelt integreras i er verksamhet och förbereder er för en spännande och viktig AI-resa.

Vår approach är utformad för att guida och stötta er verksamhet på de första stegen av AI-resan. Oavsett om det gäller att börja med konkreta use-cases eller att skapa och hantera AI-lösningar i stor skala, står vårt team redo att hjälpa er.

Affärsnära AI

Nuläge och AI-strategi

Våra expertteam hjälper er att kickstarta er AI-resa med en effektiv och praktisk strategisk färdplan. Vi identifierar viktiga AI-användningsområden och säkerställer att ni är redo att genomföra och realisera dessa på ett säkert och effektivt sätt.

Vi hjälper er att komma igång med AI genom att ge praktiska insikter och identifiera viktiga användningsområden som passar era affärsbehov. Våra AI-experter utvärderar er digitala kapacitet och beredskap inom data, människor, kultur och teknik för att kunna genomföra framtida AI-lösningar.

AI-analys

Vi granskar och bedömer pågående digitaliseringsinsatser i organisationen för att identifiera möjligheter där AI kan förbättra effektivitet, innovation och övergripande prestanda.

9/10 företag har någon typ av pågående digitaliseringsprojekt. Många företag har flera projekt samtidigt och under många år. Vi hjälper er att granska dessa projekt och bedöma hur ni kan använda AI för att bli mer effektiva, driva innovation och skapa konkurrensfördelar. Det här hjälper er att få bättre avkastning på era investeringar (ROI) och förbättrar alla andra digitala insatser.

Realisering av use-cases

Vårt AI-team uppfinner, bygger och implementerar nya AI-modeller och lösningar för prioriterade use cases.

Vårt team bygger och tränar en initial AI-modell för utvalda use cases med fokus på snabb effekt. Vi genomför olika aktiviteter som databeräkning, funktionsutformning, modellträning, validering och optimering. Vi testar och justerar AI-modellen kontinuerligt för att säkerställa att den fungerar bra, presterar som förväntat och gör eventuella nödvändiga ändringar under processen.

AI-organisation & styrning

För att använda AI på ett effektivt sätt behöver verksamheter genomföra praktiska förändringar. Vårt team hjälper er att skapa skräddarsydda ramverk för styrning som lägger en stabil grund för att integrera AI på ett ansvarsfullt sätt.

Vi hjälper er att utveckla och implementera ett robust ramverk för styrning, för att hålla jämna steg med AI:ns framsteg och regulatoriska förändringar. Det för att upprätthålla etiska standarder för AI-användning, med fokus på rättvisa, transparens, ansvar och skyldighet. Detta kan inkludera vägledning i att etablera nya roller och ansvarsområden, ett kompetenscenter, eller identifiera och sätta nyckeltal för att mäta framsteg och påverkan.

AI-produktion

Vi skapar en komplett “AI-fabrik” som hjälper er organisation att öka design-, utvecklings- och implementeringsaktiviteter för framtida use-cases i stor skala. Vårt team hjälper er att standardisera din operativa modell och konfigurera en gemensam plattform för att säkerställa att ni är utrustade med rätt kapacitet för er framtida AI-leverans.

HiQ hjälper er organisation att skapa en integrerad AI-modell med standardiserade processer och plattformar för att hantera framtida AI-uppgifter som datainsamling och förbehandling. Vi bygger en riktig “AI-fabrik”. Vårt team arbetar med er och viktiga stakeholders för att planera och bygga AI-fabriken med hänsyn till etik, säkerhet och styrning. Vi sätter också upp viktiga återkopplingssystem för att säkerställa att AI-modellerna är effektiva och uppfyller era affärsmål.

AI som tjänst

Vårt AI-serviceteam hjälper er att etablera och driva ett systematiskt och automatiserat ramverk för utveckling, distribution och underhåll av fullstack AI-integrerade lösningar i stor skala.

Vi samarbetar med er för att etablera och driva ett systematiskt och automatiserat ramverk för utveckling, distribution och underhåll av den nödvändiga fullstacken för AI-integrerade lösningar i stor skala (“AI Factory”). Vårt team kan hjälpa till att hantera utmaningarna med att integrera, uppdatera, migrera och rulla ut nya och framväxande AI-kapaciteter samtidigt som vi tar hand om kontinuerlig övervakning, säkerhet och underhåll för att säkerställa att er AI-lösning och modell förblir effektiv i praktiken.

Säkerhet & dataskydd

Vi integrerar dataskydd och säkerhet i varje steg av processen, från design och utveckling till implementering av AI-modeller och AI-lösningar. Detta minskar risker, förbättrar pålitlighet och säkerställer att vi följer alla regler och krav.

För oss på HiQ är dataskydd och säkerhet viktigt under hela processen med att bygga och implementera AI-modeller. Vårt team stöttar er genom hela resan och ser till att data används säkert och inte utgör några risker för er organisation. Våra experter kan också hjälpa till att stärka din säkerhet genom att integrera AI-lösningar i er befintliga IT-miljö.

AI-team & experter

Vi erbjuder AI-experter och kompletta AI-team on demand för att effektivt arbeta med era AI-projekt och hjälpa er att snabbare och säkrare realisera era AI use-cases. 

Vi tillhandahåller vassa AI-konsulter och AI-produktorienterade leveransteam för att bäst komplettera er verksamhets resursbehov. Våra experter kan ingå i befintliga projekt eller agera gränssnitt mellan olika intressenter för att genomföra kunskapsöverföring eller stödja kompetensutvecklingsinitiativ inom ämnen som datahantering eller dataengineering.

Data & plattform

Vi hjälper er att utvärdera och förbättra er verksamhets data och arkitektur för att kunna använda AI. Vi ser till att er data är robust, förbättrar datans kvalitet, konsoliderar den och skapar automatiserade pipelines för framtida behov.

Vanligtvis börjar vi med att utvärdera er data och plattformsberedskap för att se hur väl er nuvarande datahantering och infrastruktur passar för särskilda AI use cases. I det här läget samlar vårt team data från olika affärskällor, system eller databaser. Det är en kontinuerlig process med datahantering, tvättning, märkning, indexering, taggning och att åtgärda avvikelser och bias för att säkerställa att datan bidrar till en korrekt AI-modell.

Bli konsult

Kontakta oss!

Vi ser fram emot att hjälpa dig

Välj kontor eller kontakta HiQ International i Stockholm om du är tveksam.

Our other services